ትንቢት የውሃንስ

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ወንጌል ዮሓንስ


ትሕዝቶ

1 .መእተዊ

2 .ድሕረ ባይታ ቁድስ ዮሓንስ

3 .ወንጌል  እንታይ ማሌት ኢዪ

4 .ትሕዝቶ

5.ዝተጻሕፈሉ ቦታን ዕለትን ቃንቃን

6.ኣብዚ ወንጌል ተደጋጊሞም ዝተጻሕፈ ቁጽርታትን ምስጢራቶምን

7.ኣብዚ ወንጌል ዝተፈጸሙ ታኣምራት

8.ወነጌል ዮሓንስ ቡሉይ ኺዳንነ

9.ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ወንጌል

10.እግዚኣብሔር ኣብ

11.ኣግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ

12.ቤተክርስቲያን

13.ግልጸት ክርስቶስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ

14.መደምደምታ


•ድሕረ ባይታ ቅዱስ የሓንስ

            ትርጛመ ስሙ

vብግእዝ  ፍሰሃ ወሃሰት / ደስታን ሓጎስን

vብእብራይስጥ ሩህሩህ እግዚኣብሔር 

vአብኡ ዘብ ዴዎስ   ሃብታም ገፋፊ ዓሳ ዝነበረ ብዙሓት ኣገልግለቲ ዝነበርዎ  እዪ

vኣዱኢ ሰሎሜ (ማርያም ባዉልፍያ ) ተባሂላ ትጽዋዕን ( ሓንቲ  ካብተን ነጎይታብገንዝበንን ጉለበተን  ዘግልግላኦ ዝነበራ  ክሳብ መስቀል ዝሰዓባኦ  ቅድሳንኣንስቲ ሓንቲ ካብኤን ኢያ ።

ቁጽራ ድማ ካብ 36 ቅዱሳት ኣንስቲ እያ  ማቴ 20:20 

v   ( ማር .15- 40.41  ሉቃ 23፤35  ማቴ 27፤56 )

•ንደቃ ምስ ክርንቶስ ክህሉዉ ትጽዕር ዝንበረት  ኣደ እያ  ( ማቴ 20 ፤28 )

•ዮሓንስ ድማ ካብ ሃብታማት ቤተስብ ዝተዋልደ ሂወቱ አብ ሰራሀ ዝተሰምደ እዪኔሩ

•ኣብ መበል 25 ዕድሚኡ  ጎይታ ጸዊዕዎ                                                       

vቁጽሩ ካብ 12 ሃዋርያት ክከዉን ከሎ ንጎያታ ብዝነበሮ ፍቅሪ ፍትዉ ወደ መዝሙር ተባሂሊ ይጽዋዕ ኔይሩ

•( ማቴ 10.1 ዮሓ 20፤20  ) ካብቶም ናያ ምስጢር ሓዋርአት ሓደ  እዪ ማቴ 17፤1ማር 5፤37 ማቴ 26.37 ማር 13፤3

•ሉቃ 22፤8  13፤23  ዮሓ 19.20-27

•ንጎይታ ካብ ዝነበሮ ፍቅሪ  ወዲ ብኦርኔጌስ ተባሂሉ ተጸዊዑ ( ማር 3፤17 ) ወደሞዝሙር ናይ  ዮሓንስ መጥምቅ ዝነበረን

•ካብቶም ቀዳሞት ደቀ ሞዛመርቲ ጎይታ ዝነበረ እዪ( ዮሃ 1፤35 ማቴ 4፤21

•ሃገረ ስብከቱ ድማ ብፍላይ ኣብ ኢስያ ከም ዝነበረን ድሕሪ ትንሳኤ ክርስቶስ  68 ዓመት ዝጸነሐ እዪ

•ነደና ቅድስት ድንግል ማርያም ብሐደራ ካብ ጎይታ ተቀቢሉ ክሳብ ግዜ ዕረፍታ 14 ዓመት ዝሓዘን ምስ

•መዝገብ ምስጢር ዝኮነት ብምቅማጡ ዝረቀቀ ምስጢርን ካብ ካልኦትወንጌላዉያን ዝተፈልየ ወንጌል

•ንምጽሐፍ በቂዑ።


• ንምንታይወንጌል 4 ኮይኑ


ስለምንተይ ወንጌል ዮሃንስ ካብ ካልኦት ወንጌላውያን ዝተፈልየ( ዝበለጸ )ክበሃል ኪኢሉ

vናይ ነገረ መለኮት መጽሃፍ ስለዝኮነ

vካብትን 4 ኣንስቲ ያዕቆብ ኣብሊጹ ዝፈትዋ ዝነበረ ብራሃል ይምሰል

vቅዱስ ኣጎስጢን  ነቶም 3ወንጌላዉያን ብስጋን  ብነብስን  ንወንጌል ዮሓሃን ግናብነብሲ መሲልዎ

v ንኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሓደራ ዝተቀበለ(ወን.የው 19:2

vካብ ናይ ምስጢር ሃዋርያት ሓደ ስለ ዝኾነ(ወን. ማቴ 17:1---)

vክርስቶስ ኣብ መስቀል እንታይ ይመስል ብዓይኑ ስለ ዝራአየ

•ብሉጽ ጌሩ ክጽህፎ ዝኸኣለ ምኽንይት’ኸ እንታይ ኢዩ

v   ንኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሓደራ ዝተቀበለ          (ወን.የው 19:2)

vካብ ናይ ምስጢር ሃዋርያት ሓደ ስለ ዝኾነ               (ወን.ማቴ 17:1--)

vክርስቶስ ኣብ መስቀል እንታይ ይመስል ብዓይኑ                         ስለ ዝራአየ

•ወንጌል ዮሓንስ ብትሕዝቶ ኣብ 5 ይክፍል

vምዕ.1

§ምስጢረ ስላሴ ( 1.1-3 ) መጀመርታ ቃል ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ

§ሚስጢረ ስጋወዌ  ( 1፤14  ) ቃል ስጋ  ኮነ

§ምስክርነት ዮዉሃንስ መጥመቅን (  ዮሓ 1፤19-28 )

§ ቀዳሞት ደቂ ሞዛሙርቲ ኢዮሱስ  ( ዮሓ1፤ 29-51 )

 ፈሊጶስ ፤ ናትናኤል፣ ስምኦን ጴጥሮስ  ፣ እንድርያስ ፣ዮሓንስ

vምዕ. 2---12. 

§ ተግባራዊ ስረሑን ፤ ምስ ኣይሁድ ዝገብሮ ዝነበረ ዝርርብን

§38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ሞጻጉእ ከም ዘተንስኦ ( ዮሓ 5፤ 1፤

vምዕ.13---17.

እግሪ ሓዋርያት ከም ዝሓጸበን መንፈስ ቁድስ ክልእከሎም ተስፋ ከም ዝሃቦንን ኣብዚ መጽሓፍ ይረከብ።

vምዕ. 18--19

ንሞት ክቀትልዎ ከም ዝወስኑን  ከም ዝቀተልዎን ነደና ክድስቲ ድንግል ማርያም ብሓደራ ንዮዉሃን ክም ዝተዋሀበትን ኣብዚ መጽሓፍ ይርከብ

v ምዕ.20---21

ጎይታ ካብ ምዉታን ዝተንሳኣሉን 3ዝጌ ንደቂ መዛምርቱ ዝተራአየሉን

ኣብ ወን. ዮሓንስ ዝደጋገሙ ቁጽርታትን ትርጋሜኡን                             

v      7  ናይ ምልኣት ምሳሌ ስለዝኾነ                                                                             1.ናይሂወት እንጀራ ኣነ ኢየ(ዮሓ 6፡35)

     2.ናይ ዓለም ብርሃን ኣነ ኢየ(ዮሓ 8፡12)

     3.ኣፍደገ ኣባጊዕ ኣነ ኢየ ዮሓ 10፡47)

     4.ሕያዋይ ጋሳ ኣነ ኢየ(ዮሓ . 10፡11)

     5.ትንሳኤን ሂወትን ኣነ ኢየ(ዮሓ  11፡25)

     6.መገዲን ሓቅን ሂወትን ኣነ ኢየ(ዮሓ.14፡5)

     7.እቲ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ኢየ(የሓ.15፡1)

v  7 ምስክርነት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ      ኣብ ወንጌል ዮሓንስ

vእቲ ሕጊ ባዕሉ ብዛዕባ ክርስቶስ ከም ዝመስከረ

v መጥምቀ መለኮት ቅዱስ የሓንስ ከም ዝመስከረ(የሓ. 1፡7-15-19)

v ናይታ ሳምራዊት ሰበይቲ ምስክርነት(የሓ. 4፡1--)

v ምስክርነት ህዝቢ( ኣብ ቤት ኣልኣዛር ዝተገብረ ዘደንቅ ታአምራት      ሪኦምዝመስከሩ)(የሓ. 12፡17)

v ኣቦ ብዛዕባ ወልድ ዝመስከሮ( የሓ. 5፡31-36፣ 8፡17፣ 10፡37፣ 14፡10)

v መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝመስከሮ(የሓ. 15፡26)

v ደቀ መዛሙርቱ ዝገበርዎ ምስክርነት(የሓ. 15፡27)

•ኣደነቅቲ ተኣምራትን ዝርርብን

vክርስቶስ መሲሕ ምኻኑ  (ምዕ. 2-12)

§ኣብ ካልኦት ወንጌል  ዘይንረኽቦም

       1. ናትናኤል ኣብ ትሕቲ ኦም በለስ ራአኹካ                  (የሓ. 1፡48)

       2. ማይ ናብ ወይኒ ምቅያር (የሓ. 2፡1-11)

       3. መጻጉዕ ዘሕወዮ (የሓ. 4፡48-50)

       4. 38 ዓመት ዝተደነሰ ዘሕወዮ (የሓ. 5፡2-16)

       5. ብዕውሩ ዝተወልደ ዘሕወዮ (የሓ. 9፡1-38)

       6. ካብ ሞት ዘተንስኦ ንኣልኣዛር (የሓ. 11፡1--)

       7. 153 ዓሳታት ከም ዝሕዙ ዝገበረ (የሓ. 21፡1-14)

v ኣብ ካልኦት ዝርከቡ ኣደነቅቲ ታአምራት

      1.  5 ሽሕ ህዝቢ መጊቡ (የሓ. 6፡5-13)

      2.  ብማየማይ ከም ዝኸደ (የሓ. 6፡18-25)

•ወንጌል የሓንስን ብሉይ ኪዳንን

§የሓ 27 ግዜ ጠቂሱ ኣሎ ፡ ሉቃ 109፡ ማሪ 70፡ ማቴ 124

§(የሓ. 1፡11)

§(የሓ. 2፡15)

§(የሓ. 3፡12)

           ርክብ

1.(የሓ. 12፡31)-----(ዘፍ 3፡15)

•ኢየሲስ ክርስቶስ  ኣብዚ ወንጌል

vናይ  ኣይሁድ ንጉስ ( የሓ.1፡49፣ 12፡13፣ 18፡33—37፣ 19፡12—15)

vመሲሕ ምኻኑ

vሓቐኛ ብርሃን ( የሓ. 1፡59፣ 8፡12፣ 12፡46)

vምንጪ ናይ ሕይወት ማይ (7፡37)

vፈራዲ ናይ ሞትን ሕይወትን

vክርስቶስ ኣምላኽ ኢዩ (ኣነ)

vንጉስ ኢዩ ( የሓ. 14፡6፣ 14፡9)

vሕይወት ኢዩ (የሓ. 14፡6፣ 1፡4፣ 11፡25፣ 14፡19፣ 15፤1-8)

•ኣቦ ኣብ ዮሓንስ ወንጌል

§ዘልኣለማዊ ቃል ኣምላኽ ምኻኑ ኢዩ ኣተኪሩ (የሓ.3፡3፣ 10፡10፣ 20፡470)

§ንሱ ወዲ ናይ ኣቦ ምኻኑ

§በቦ ተላኢኹ ከም ዝመጸ (የሓ. 5፡36፣ 6፡57፣ 11፡42፣ 20፡21)

§ብስመይ ክትልምኑ ኢኹም፡ ኣነ ግና ነቦ