መጓዓዝያ

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

መጓዓዝያ[edit | edit source]


ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ  ንመጉዕዓዝ (ንምንቅስቓስ) እንጥቀመሎም መሳሪሒታት እዮም ፣፣ ብምድሪ፣ብሰማይ፣ ብባሕሪ ተባሂሎም ክኣ ይመቓቐሉ፣፣

መጓዓዝያ ብምድሪ[edit | edit source]

መጓዓዝያ ብሰማይ[edit | edit source]

መጓዓዝያ ብባሕሪ[edit | edit source]