ማዕጾ:ኤርትራ

ካብ ዊኪፐድያ፣ ናጻ ኢንሳይክሎፐድያ
    • ኤርትራ:**
*ኤርትራ* ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እትርከብ ሃገር ኮይና፡ ብምዕራብ ምስ ሱዳን፡ ብደቡብ ምስ ኢትዮጵያ፡ ብደቡባዊ ምብራቕ ምስ ጅቡቲ፡ ብሰሜናዊ ምብራቕ ድማ ምስ ቀይሕ ባሕሪ እትዳወብ ሃገር እያ።  ኤርትራ ከም ዝተፈላለየ ባህላዊ ውርሻታትን ዝተሓላለኸ ታሪኽን ዘለዋ ሃገር፡ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ መልክዕ ናይቲ ዞባ ልዑል ተራ ተጻዊታ እያ።
**ጂኦግራፊ:**
ኤርትራ፡ ከበሳታት፡ ቆላታት፡ ከምኡ’ውን ገማግም ባሕሪ ኣብ ጎኒ ቀይሕ ባሕሪ ዘጠቓለለ ዝተፈላለየ መልክዓ ምድሪ ትምካሕ።  ርእሰ ከተማኣን ዝዓበየት ከተማኣን፡ ብጽቡቕ ዝተዓቀበ መግዛእታዊ ስነ ህንጻ ጥልያን እትፍለጥ ኣስመራ እያ።
**ታሪኽ:**
ታሪኽ ኤርትራ ብቓልሲ ናጽነት ዝልለ ኮይኑ፡ ኣብ 1993 ካብ ኢትዮጵያ ናጽነታ ብምእዋጅ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበጽሐ ኮይኑ፡ ንሰለስተ ዓሰርተታት ዓመታት ዝቐጸለ ኲናት ናጽነት ኤርትራ፡ ሃገራዊ መንነትን ጽንዓትን ህዝባ ቀሪጹ።
**ባህሊ:**
ኤርትራ ዝተፈላለዩ ብሄራት ዝነብሩላ ኮይና፡ ነፍሲ ወከፎም ኣብ ሃብታም ባህላዊ ቴፕስትሪ እታ ሃገር ኣበርክቶ ይገብሩ።  ከም ትግርኛ፡ ትግረ፡ ዓረብ ዝኣመሰሉ ቋንቋታት ዝዝረቡ ኮይኖም፡ ቋንቋዊ ብዙሕነት ህዝቢ ዘንጸባርቑ እዮም።  ባህላዊ ሙዚቃ፡ ሳዕስዒት፡ ህያው ጽምብል ዘይነጻጸል መዳያት ባህሊ ኤርትራ እዩ።
**ቁጠባ:**
ሕርሻን ዕደናን ኣብ ቁጠባ ኤርትራ ዓቢ ተራ ኣለዎ።  እታ ሃገር ቁጠባዊ መሰረታ ንምብዛሕ ጻዕርታት ብምግባር፡ ትሕተ ቅርጺ ንምዕባይን ወፍሪ ወጻኢ ንምስሓብ ዝዓለመ ቀጻሊ ፕሮጀክትታት ልምዓት ከምዘካየደትን ይፍለጥ።
**ብድሆታት:**
ኤርትራ፡ ቁጠባዊ ምዕባለ፡ ፖለቲካዊ ምርግጋእ፡ ዞባዊ ዝምድናታት ሓዊሱ ዝተፈላለየ ብድሆታት የጋጥማ።  እታ ሃገር በብእዋኑ ብዘጋጥም ድርቂ ዝተሃስየት ኮይና፡ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ዝያዳ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ይፍለጥ።
**ኣህጉራዊ ዝምድናታት:**
ኤርትራ ኣብ ወሰን ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ስትራተጂካዊ ኣቀማምጣ፡ ኣብ ኣህጉራዊ ዝምድናታታ ጽልዋ ኣለዎ።  እታ ሃገር ኣብ ዞባዊ ዳይናሚክስ ተሳቲፋ እያ፣ እዚ ድማ ግርጭታትን ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታትን ንምርግጋእ ሓዊሱ እዩ።
ብሓጺሩ ኤርትራ ፍሉይ ምትሕውዋስ ታሪኽ፡ ባህሊ፡ ጂኦግራፍያዊ ትርጉም ዘለዋ ሃገር እያ።  ካብ ቃልሲ ናጽነት ናብ ምቕራጽ ድሕሪ ናጽነት መንነት ዝገብሮ ጉዕዞ፡ ህዝባ ኣብ ቅድሚ ብድሆታትን ዕድላትን ዘለዎ ጽንዓትን ቆራጽነትን ዘንጸባርቕ እዩ።