ሶፍትዌር

ካብ ዊኪፐድያ፣ ናጻ ኢንሳይክሎፐድያ

ሶፍትዌር[ኣመዓራርይ | ኮድ ኣመዓራርይ]

 • ዓንቀጽ
 • ክትዕ
 • እዚ
 • ለውጢ
 • ምንጪ ለውጢ
 • ሕሉፍ ርአ

ዊኪፒዲያ፡ እቲ ነጻ ኢንሳይክሎፒዲያ

ኣብዚ ጽሑፍ ’ ዚ ዘሎ ሓበሬታ ንምርግጋጽ ተወሳኺ ምንጭታት የድሊ ። እሙናት ምንጭታት ብምውሳኽ ነቲ ጽሑፍ ንምምሕያሽ ሓግዙ ። ምንጪ ዘይብሉ ትሕዝቶ ተቓውሞን ምእላይን ክህልዎ ይኽእል ’ ዩ ። ምንጭታት ድለዩ ፡ "ሶፍትዌር"  –  ዜና · ጋዜጣ · መጽሓፍ · ኣካዳሚያዊ · JSTOR

 ( ነሓሰ 2020 ) ( ነዚ ቅጥዒ ብኸመይን መዓስን ከም እተውጽኦ ፍለጥ )

ሶፍትዌር  ዝተፈላለዩን ዝተፈላለዩን ዕማማት ንምፍጻም ዝተዳለዉ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ንሓድሕዶም ንኽረዳድኡን ንኽላመዱን ብምኽኣል ንተግባራት ወይ ተጠቃምነት ንምምሕያሽ ዝሕግዙ ናይ ማሽን ትእዛዛት እዮም ።

ሶፍትዌር ንኹሎም ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ዝተወሰነ ስራሕ ንኽፍጽሙ ዘኽእሉ ፕሮግራማት ዝወሃብ ስም ’ ዩ ። ብኻልእ ኣዘራርባ ፡ ንዝጸንሐ ጸገም ንምፍታሕ፡ ቋንቋ ኮምፒተር ተጠቒምካ ዝተፈጥረ ስብስብ ትርጉም ዘለዎም መግለጺታት እዩ። ንሶፍትዌር ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣለዉ። ገለ ካብዚኦም ፓስካል ፣ ሲ++ ን ጃቫን እዮም ።

ዓይነታት ሶፍትዌር ኮምፒተር [ edit | ምንጪ ለውጢ ] .[ኣመዓራርይ | ኮድ ኣመዓራርይ]

ሶፍትዌር ኮምፒተር ብሓፈሻ ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ጉጅለታት ክምርመሩ ይኽእሉ።

ስርዓተ ሶፍትዌር [ ኣርትዖት | ምንጪ ለውጢ ] .[ኣመዓራርይ | ኮድ ኣመዓራርይ]

ንሳቶም ድማ ንባዕላ እታ ኮምፒተር ንኽሰርሕ ዘኽእሉ ሶፍትዌር ከም ስርዓተ ምምሕዳር፡ ኣከባቢርካ (ኣብቲ ሶፍትዌር ፕሮግራም ዝተጻሕፈ ፕሮግራም ናብ ቋንቋ ማሽን ዝትርጉም ፕሮግራም)፡ ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ መሳለጥያታት እዮም።

ከርነል እቲ ኣዝዩ መሰረታዊ ክፋል ናይቲ ስርዓተ ምምሕዳር እዩ። ኣብዚ ንከርነል ማለት ሶፍትዌር ውሳነ ምሃብን ፕሮግራሚንግ ፓራዳይምን ዝተፈላለየ ኣገባባት እኳ እንተሃለወ ፡ ቀንዲ ዕማም ናይ ሓደ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ከርነል ምስ ኮምፒተር ሃርድዌር ንተጠቃምን ነቶም ሶፍትዌር ወይ ሃርድዌር ዘፍርዩ ኣፍረይትን መተሓላለፊ ምፍጣር እዩ። ንተጠቃሚን ምስ ምሕደራ ሃፍቲ ዝተኣሳሰሩ ኣሃዱታት ንምምሕዳርን ።

መተግበሪ ሶፍትዌር [ ኣርትዖት | ምንጪ ለውጢ ] .[ኣመዓራርይ | ኮድ ኣመዓራርይ]

እዚኦም ንዕማማት ተጠቀምቲ መፍትሒ ዝህቡ ሶፍትዌራት እዮም፣ ከም ቸክ ዝሕዙ ፕሮግራማት ፣ መብጽዓ ኖት ፣ ምቁጽጻር ኣክስዮን ፣ ዝርዝር ደሞዝ፣ መዛግብቲ ቤተ- መጻሕፍቲ፣ ከምኡ’ውን ናይ ዓማዊል ገንዘብ ሕሳብ ኣብ ባንክታት ዝሕዙ ፕሮግራማት እዮም።

ካብ ኩሎም ናይ ስርዓት ፕሮግራማት እቲ መሰረታዊ ሶፍትዌር፡ ንኹሉ ሃርድዌርን ሶፍትዌርን ጸጋታት ኮምፒተር ዝቆጻጸር ጥራይ ዘይኮነ፡ ናይ ተጠቀምቲ ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር ንኽሰርሕን ክቆጻጸርን ዘኽእል ስርዓተ ምምሕዳር እዩ።

ናይ ቀያሪ ሶፍትዌር [ ኣርትዖት | ምንጪ ለውጢ ] .[ኣመዓራርይ | ኮድ ኣመዓራርይ]

ብዝኾነ ቋንቋ ዝተጻሕፈ ፕሮግራም ናብ ቋንቋ ማሽን ዝትርጉሙ ሶፍትዌር እዮም።

ዓይነታት ሶፍትዌር [ edit | ምንጪ ለውጢ ] .[ኣመዓራርይ | ኮድ ኣመዓራርይ]

ስርዓተ ሶፍትዌር [ ኣርትዖት | ምንጪ ለውጢ ] .[ኣመዓራርይ | ኮድ ኣመዓራርይ]

ስርዓት ሶፍትዌር ንኣጠቓቕማ ኮምፒተር ዘድልዩ ቀንዲ ተግባራት ዝህብ ኮይኑ ንሃርድዌር ኮምፒተርን ኣፈፃፅማ ስርዓትን ይሕግዝ ። እዞም ዝስዕቡ ውህደታት ዘጠቓልል እዩ፤

 • መሳርሒታት ድራይቨር
 • ስርዓተ ምምሕዳር
 • ኣገልገልቲ
 • ናይ ኣገልግሎት መደባት
 • ናይ መስኮት ስርዓታት

ስርዓተ ሶፍትዌር ዝተፈላለዩ ነጻ ሃርድዌር ክፍልታት ብስኒት ንኽሰርሕ ሓላፍነት ኣለዎ።

ስርዓት ሶፍትዌር ንኮምፒተር ሃርድዌር ንምስራሕን ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር ንምስራሕን መድረኽ ንምሃብ ዝተዳለወ ናይ ኮምፒተር ሶፍትዌር እዩ።

እቶም ኣዝዮም መሰረታውያን ዓይነታት ናይ ስርዓት ሶፍትዌር እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

 • ኮምፒተር ባዮስን ፋርምዌርን፦ ምስ ኮምፒተር ወይ ኣብ ውሽጢ ኮምፒተር ዝተኣሳሰረ ሃርድዌር ንምስራሕን ንምቁጽጻርን ዘድሊ መሰረታዊ ተግባር ይህብ።
 • ስርዓተ ምምሕዳር (ጐሊሖም ዝረኣዩ ኣብነታት ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ፣ ማክ ኦኤስ ኤክስን ሊኑክስን እዮም ) : ክፍልታት ኮምፒተር፤ ኣብ መንጎ መዘክርን ዲስክን ዳታ ምልውዋጥ ወይ ንሞኒተር ምስሊ ምቕራብ ዝኣመሰሉ ዕማማት ብምፍጻም ብሓባር ክሰርሑ የኽእሎም። ብተወሳኺ ላዕለዋይ ደረጃ ስርዓት ሶፍትዌርን ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌርን ንምስራሕ መድረኽ ይህብ።
 • ዩቲሊቲ ሶፍትዌር፦ ንኮምፒተር ንምትንታን፣ ንምውቃር፣ ንምምሕዳርን ንምምሕያሽን ይሕግዝ።

ስርዓት ሶፍትዌር ዝብል ቃል ኣብ ገለ ሕትመታት ንመሳርሒታት ምምዕባል ሶፍትዌር ንምግላጽ እውን ይጥቀመሉ እዩ። ዓደግቲ ኮምፒተር ሳሕቲ ንኮምፒተር ብቐንዱ ንኦፐሬቲንግ ሲስተም ኣብ ግምት ብምእታው እዮም ዝገዝእዋ። ይኹን እምበር፡ ከም ሞባይል ዝኣመሰሉ መሳርሒታት ዝገዝኡ ሰባት ብኣንጻሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ከምቲ ኣብ ኣብነት ኣይፎን ዘሎ፡ ናይ መወዳእታ ተጠቃሚ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሳርሒታት ስርዓተ ሶፍትዌር ክቕይር ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ብተወሳኺ፡ ስርዓተ-ሶፍትዌር መብዛሕትኡ ግዜ ከም ጠቓሚ ወይ’ውን ኣድላዪ ትሕተ-ቅርጺ ኮድ ኮይኑ የገልግል፡ ወይ ኣብ ውሽጢ ዝተሃንጸ ወይ ቅድሚኡ ዝተተኽለ። ተጠቀምቲ ሰነዳት ክፈጥሩ፡ ጸወታታት ክጻወቱ፡ ሙዚቃ ክሰምዑ ወይ ኢንተርነት ክድህስሱ ዘኽእሎም ሶፍትዌር፡ ብዘይካ ናይ ስርዓት ሶፍትዌር፡ ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር ይበሃል።

መወከሲታት [ ኣርትዖት | ምንጪ ለውጢ ] .[ኣመዓራርይ | ኮድ ኣመዓራርይ]

 1. ^ ትርጉም ኣብ መዝገበ ቃላት TDK Informatics: ኩሎም እቶም ኣብ ኮምፒተር ንዘሎ ሃርድዌር ህይወት ዝህቡን ኣብ ኮምፒዩቲንግ ዝጥቀሙን ፕሮግራማት ፣ ሮቲናት፣ ቋንቋታት ፕሮግራሚንግን ሰነዳትን ።