ኢመይል

ካብ ዊኪፐድያ፣ ናጻ ኢንሳይክሎፐድያ

ኢ-መይ[ኣመዓራርይ | ኮድ ኣመዓራርይ]

ዊኪፒዲያ፡ እቲ ነጻ ኢንሳይክሎፒዲያ

ኢ-መይል ወይ ኢ-መይል ፣ ብኢንተርነት ዝለኣኽ ዲጂታላዊ ደብዳበ . ንሱ ድማ ከፊላዊ ስም ናይቲ ኣምር ኤሌክትሮኒካዊ ፖስታ ’ ዩ ። ብዓይኒ ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ናይ ወረቐት ደብዳቤን ዓቢ ፍልልይ የለን . ኩሎም ዓይነታት ፋይላት፡ ከም ስእሊ፡ ሙዚቃ፡ ቪድዮ ወዘተ ኣብ ኢ-መይል ተተሓሒዞም ናብ ኮምፒተር ናይቲ ካልእ ተቐባሊ ክሰጋገሩ ይኽእሉ። ኣብ መላእ ዓለም መዓልታዊ ብቢልዮናት ዝቑጸሩ ኢመይላት ይለኣኹ።  ብሰንኪ ርካሽነቱን ምቹእነቱን ካብ ናይ ወረቐት ደብዳቤታት ብሰፊሑ ዝጥቀመሉ ኮይኑ፡ ኣብ ወግዓዊ ጉዳያት ግን ብሰንኪ ተኣማንነቱ ኣዝዩ ድሩት እዩ።

ናይ ኢመይል ኣካውንት ብነጻ ወይ ብዝተወሰነ ክፍሊት ካብ ዝተፈላለዩ ነዚ ኣገልግሎት ዝህቡ መርበባት ክኽፈቱ ይኽእሉ። ናይ ኢመይል ኣድራሻታት፤ ንሱ ድማ ስም ተጠቃሚ፡ ምልክት ኣድራሻ፡ ስም ናይቲ ኣካውንት ዝተፈጥረሉ መርበብ ሓበሬታ ኢ-መይል ሰርቨር፡ ነጥቢ (.) ከምኡ’ውን መቐጸልታ መርበብ ሓበሬታ ብዘይ ዝኾነ ነጥቢ ብምጽሓፍ ዝፍጠር እዩ። ንኣብነት ፡ wikipedist@vikipedi.org ። እቲ "@" ዝብል ምልክት ( a ምስ ጭራ ) " ኣብ wikipedia.org ዝበሃል ቦታ " ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ wikipedia.org ብመንገዲ ገጽ መርበብን ፍሉያት ናይ መልእኽቲ ፕሮግራማትን ( Microsoft Outlook , Thunderbird , ወዘተ) ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ ፕሮቶኮላት ( IMAP , POP3 , ወዘተ) መልእኽትታት ክረክብ ይኽእል።

ኣካላት [ ኣርትዖት | ምንጪ ለውጢ ] .[ኣመዓራርይ | ኮድ ኣመዓራርይ]

 • ላኣኺ ወይ ካብ ( ትግርኛ : ካብ  ) : ኣድራሻ ( ትግርኛ :  ኣድራሻ )ን ስምን ናይቲ መልእኽቲ ዝለኣኸ ። ኣብዚ ብኣውቶማቲክ ስም ናይቲ ሰብ ኮይኑ እኳ እንተተራእየ፡ ስም ካልእ ሰብ ሒዝካ ምልኣኽ እውን ይከኣል እዩ።
 • ተቐባሊ ወይ ንመን ( ትግርኛ :  ናብ ) : ኣድራሻን ስምን ናይቲ መልእኽቲ ተቐባሊ . መልእኽቲ መን ከም ዝለኣኾ ይሕብር። ኣብ መንጎ ኣድራሻ መልእኽቲ " , " ኮማ ብምግባር ናብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ምልኣኽ ይከኣል ። ኣድራሻኻ እንተዘይተራእዩ ብ BCC ክሕባእ ይኽእል እዩ ።
 • ኣርእስቲ :  እቲ መልእኽቲ ዘጠቓልል ኣርእስቲ ብሓፈሻ ድሒሩ ዝዝከርን ነቶም መልእኽትታት ንምፍላይ ዝሕግዝን ’ ዩ ብስነ-ምግባር ክትጽሕፍ ይምከር።
 • ዕለት ( ትግርኛ :  ዕለት ) : እቲ መልእኽቲ ዝተላእከሉ ናይ ከባቢ ዕለትን ሰዓትን ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝልእኽ ኣገልጋሊ ወይ ፕሮግራም መልእኽቲ ነዚ ግዜ ብኣውቶማቲክ ይውስኾ። ሓደ ሓደ ግዜ ሓድሽ መልእኽቲ ኣረጊት ክመስል ይኽእል እዩ ምኽንያቱ እቲ ናይ ሰዓትን መዓልትን ቅጥዕታት ጌጋ እዩ።
 • Message body ( ትግርኛ :  Body ) : እዚ ነቲ መልእኽቲ ንባዕሉን ብሓፈሻ ፊርማ ተጠቃሚን የጠቓልል።
 • ካርቦን ኮፒ "Kk" ( ትግርኛ :  Cc , ትግርኛ :  ካርቦን ኮፒ ፣ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብካርቦን ወረቐት ኣብ ታይፕራይተር ዝግበር ምብዛሕ ዘመልክት ) : እቲ መልእኽቲ ብዘይካ እቲ ፈለማ ናብኡ ዝነበረ ሰብ ናብ ካልኦት ተቐበልቲ ክለኣኽ የኽእል ተላኢኹ. እቲ መልእኽቲ ብቐጥታ ነቶም ኣብዚ ዝተጻሕፉ ሰባት ዝምልከት ኣይኮነን፣ እቲ መልእኽቲ ናብዞም ሰባት ንሓበሬታ ዝለኣኽ እዩ።
 • ሕቡእ ካርቦን ቅዳሕ "Gkk" ( ትግርኛ :  Bcc , ትግርኛ :  ዕዉር ካርቦን ቅዳሕ ) : ዕጹው ካርቦን ቅዳሕ ተባሂሉ እውን ይፍለጥ። ኣብዚ ዝተጻሕፉ ተቐበልቲ ኣብቲ መልእኽቲ ኣይክረኣዩን እዮም። ነዚ ከባቢ እዚ ንብዙሓት ሰባት ንዝለኣኽ ዘይወግዓዊ መልእኽትታት ምጥቃም ብስነ-ምግባር ዝምጥን እዩ። እዚ ዓይነት ናይ ተቐባሊ ምድንጋር ካብ ስፓሚንግ ( ትግርኛ :  spam ) እውን ይከላኸል ።
 • Reply ( ትግርኛ :  reply ) : ካብ ዝተወሰነ ኣድራሻ ንዝመጽእ መልእኽቲ ንምምላስ ዝውዕል። ኣድራሻ ናይቲ መልእኽቲ ዝለኣኸ ብኣውቶማቲክ ናብቲ ተቐባሊ ክፍሊ ይውሰድ። ካብቶም ብብዝሒ ዝጥቀሙሉ ፋንክሽን ሓደ እዩ።
 • Reply all ( ትግርኛ :  reply all ) : ነቲ ዝተመልሰ መልእኽቲ ናብ ኩሎም ኣብቲ ዝኣቱ መልእኽቲ እንግሊዝኛ :  To and English :  Cc ዝብል ክፍልታት ዝተጻሕፈ ኣድራሻታት ንምልኣኽ ይጥቀመሉ ። ካብቶም ኣዝዮም ዝተበደሉ ተግባራት ሓደ እዩ። ብሓፈሻ ኩሉ ኣድራሻታት ክፉት ኮይኑ ተሪፉ ዘየድሊ ኣድራሻታት ይለኣኽ። ሓደ ካብቶም ናብ ኮምፒተር ዝኣትዉ ቫይረሳት ዝጥቀሙሉ ሜካኒዝም እዩ።
 • ምቕራብ ( ትግርኛ :  forward ( ትግርኛ : fwd )) : ዝኣቱ መልእኽቲ ናብ ካልእ ኣድራሻ ንኽመሓላለፍ የኽእል
 • Attachment ( ትግርኛ :  attachment ) : እዚኦም እቶም ከም መተሓሓዚ ናይቲ ጽሑፍ ዝለኣኹ ፋይላት እዮም። ቅድሚ ፋይላት ምውሳኾም ብመገዲ Base64 ተጠቒሞም ኢንኮድ ይግበሩ ። ብብዙሕ ዝተፈላለየ ቅርጺ ዘለዎም ፋይላት ብፍላይ ድማ ብድምጺ፡ ምስሊ፡ ቪድዮን ጽሑፍን ክውሰኹ ይኽእሉ። ቫይረሳት ካብ ዝዝርግሑ ቀንዲ መገድታት ሓደ እዩ። ዘይፍለጡ ናይ ፋይል መተሓሓዝያታት ምኽፋት ኣይምከርን።

ጸገማት [ ኣርትዖት | ምንጪ ለውጢ ] .[ኣመዓራርይ | ኮድ ኣመዓራርይ]

ሓደ ካብቲ ብኢ-መይል ኣብ ዝግበር ርክብ ዘጋጥም ዓቢ ጸገማት፡ ዘይተሓተተ ብጅምላ ዝለኣኽ ኢ-መይል፡ ማለት ጃምላዊ መልእኽትታት . ካብዚ ወፃኢ ጐዳኢ ፕሮግራማት (ቫይረስ ወዘተ) ናይ ምስፍሕፋሕን ውልቃዊ ሓበሬታ ናይ ምስራቕ ሓደጋ እውን ኣሎ።