ዓዲ ቀይሕ

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
  ዓዲ ቐይሕ
 ከተማ ዞቧ ደቡብ
 
 ዓዲ ቐይሕ ናይ ንግዲ ከተማ ኮይና ኣብ ኤርትራ, ፻፲ ኪሎሜተር ሪሒቓ ካብ ኣስመራ ደቡባዊ ምብራቕ ትርከብ ከተማ እያ። ኣብ ናይ ፳፭፻ ሜትሮ ጽፍሒ ባሕሪ ተደኲና ትርከብ ምጭውቲ ከተማ ዓዲ ቐይሕ ከባቢ 40,000 ህዝቢ ዝቑሞጥዋ ህዝቢ'ያ። ከም በዓል ቛሓይቶ ከምኡ ውን ተዀንዳዕ ጥቓ ከተማ ዓድቐይሕ ዝርከባ እየን። ቤት ትምህርቲ ኮለጅ ጥበብን ስነፍልጠት, $17 ሚልዮን ዝውድአ መስርሒኡ ኰይኑ ኣብ ከተማ ዓድ ቐይሕ ይርከብ።
ከተማ    ዓዲ ቐይሕ
ዞባ     ደቡብ
ብዝሒህዝቢ   40,000
ሃገረ     ኤርትራ
 
ቛንቛ    ትግርኛን፣ሳሆን
 
ብዝሒ ህዝቢ  40,000