ናብ ትሕዝቶ ኪድ

ዊኪፐድያ:Requested pages

ካብ ዊኪፐድያ፣ ናጻ ኢንሳይክሎፐድያ

This is all pages are under request on the Tigrinya Wikipedia. If you want to request a new page, this is the place to start.

Requested pages (over about 2000 requests)[ኮድ ኣመዓራርይ]

 1. ሪሶል
 2. ዓረብያ-ስንኩላን
 3. ሓምሊ-ሽጕርቲ
 4. ተሓዚ ገንዘብ
 5. ዕንባባ ኣመሪካ
 6. ቀለቤት-ኬክ
 7. ቪ-ክሳድ
 8. ድሩዕ-ጃኬት
 9. ሓሙ
 10. ሓው
 11. መርዓ
 12. መርዓት
 13. መርዓዊ
 14. መርዓውቲ
 15. ማማ
 16. ስድራ
 17. ቃልኪዳን
 18. ንዕልቲ
 19. ሳምቡእ
 20. ሓኪም
 21. ሓዊ
 22. ሓደጋ
 23. ሕሙም
 24. መርመራ
 25. መድሃኒት
 26. መጥባሕቲ
 27. ራጂ
 28. ሰፍሳፊት
 29. ስሪንጋ
 30. ቃሬዛ
 31. ቶሞግራፍ
 32. ችሮቶ
 33. ነጥቢ
 34. ኢንፊጅን
 35. ኣንቡላንሳ
 36. ኤስኦኤስ
 37. እስቴቶስኮፕ
 38. ከኒና
 39. ወጌሳ
 40. ውሽጣዊ
 41. ዶክተር
 42. ላህመት
 43. ሎሊፖፕ
 44. ሎብስተር
 45. ሓምሊ
 46. ሓብሓብ
 47. መለንዛና
 48. ማርጋሪን
 49. ሞርታደላ
 50. ራስበሪ
 51. ራፓ
 52. ርግኦ
 53. ሰላጣ
 54. ሰሰግ
 55. ሴደኖ
 56. ስትሮውበሪ
 57. ስፒናቺ
 58. ሻሞት
 59. ሻርጣን
 60. ሽጕርቲ
 61. ቀይሱር
 62. ቃንጥሻ
 63. በከን
 64. ብርጭቕ
 65. ብሮኮሊ
 66. ብሽኮቲ
 67. ቱፋሕ
 68. ችኮላታ
 69. ናርገ
 70. ኣቮካዶ
 71. ኣናናስ
 72. እንቋቝሖ
 73. ኦይስተር
 74. ከረሜላ
 75. ኪዊ
 76. ካረሜላ
 77. ካራሜላ
 78. ካሮቲ
 79. ኲከምበር
 80. ወይኒ
 81. ዋፍል
 82. ዓሚል
 83. ዓሳ
 84. ዙኪኒ
 85. ድንሽ
 86. ድኳን
 87. ጀላቶ
 88. ጸባ
 89. ፉል
 90. ፍላውንደር
 91. ፍጅል
 92. ፐረ
 93. ፐርሰመሎ
 94. ፖልፐቲ
 95. ሓርጭ
 96. መረቕ
 97. መስተ
 98. መቐስ
 99. መንቆርቆር
 100. መኾሲ
 101. መዝቆቒ
 102. መጕድእ
 103. ማርሜላታ
 104. ማካሮኒ
 105. ሩዝ
 106. ሰናፍጭ
 107. ሳንጣ
 108. ስብሒ
 109. ስፓጌቲ
 110. ሹከር
 111. ቀመም
 112. በርበረ
 113. ቡሽ
 114. ቡን
 115. ቢራ
 116. ተርሙስ
 117. ነቢት
 118. ኣቸቶ
 119. ከችኣፕ
 120. ካራ
 121. ካካዎ
 122. ዘይቲ
 123. ድኳን
 124. ጎዞሞ
 125. ጽምዋቕ
 126. መሽፈኒ
 127. መቕሎ
 128. መቕረዝ
 129. መኽደኒ
 130. መጥበሲ
 131. ምሳሕ
 132. ምስንካት
 133. ምኽሻን
 134. ምጥባስ
 135. ርግኦ
 136. ሽሓኒ
 137. ቁርሲ
 138. በራድ
 139. ቡን
 140. ቢሑቕ
 141. ቢስቴካ
 142. ብሽኮቲ
 143. ተርሙስ
 144. ቱፋሕ
 145. እንቋቝሖ
 146. ከባብ
 147. ድራር
 148. ድንሽ
 149. ግዓት
 150. ጣሳ
 151. ጥዓሞት
 152. መልጎም
 153. ሰንደል
 154. ሰደሪያ
 155. ስረ
 156. ቀሚሽ
 157. ቅርቃብ
 158. ቆቢዕ
 159. ብራቴለ
 160. እጅገ
 161. ካልሲ
 162. ካሚቻ
 163. ካናቴራ
 164. ክራቫታ
 165. ኳሌታ
 166. ጁባ
 167. ጃኬት
 168. ጎና
 169. ጨዳድ
 170. ጂንስ
 171. ጽሩራ
 172. ኮሪዶዮ
 173. ዕረፍቲ
 174. ዩኒቨርሲቲ
 175. ግንቦት
 176. ማሕደረ-እንቛቑሖ
 177. ኣፈ-መዓንጣ
 178. ቤት-መደቀሲ
 179. ሲዲ-ሪኮርክደር
 180. ቅጺ-መጽሓፍ
 181. ቴብ-ራዲዮ
 182. ፒንግ-ፖንግ
 183. ሮ-ዓጋዜን
 184. ሓማት
 185. ሓትኖ
 186. ሓወቦ
 187. ኣሞ
 188. ኣቦ
 189. ኣቦሓጎ
 190. ኣኮ
 191. ኣደ
 192. ወለዶ
 193. ወላዲ
 194. ወዲ
 195. ዘመድ
 196. ጓል
 197. ሕንብርቲ
 198. መልሓስ
 199. መሓግሓጋ
 200. መመልከቲቶ
 201. መትልሕ
 202. መንከስ
 203. ማእከሌቶ
 204. ምሕኵልቲ
 205. ምንጋጋ
 206. ምዕጕርቲ
 207. ርእሲ
 208. ሰለፍ
 209. ሰበይቲ
 210. ሰብ
 211. ሰብነት
 212. ሰብኣይ
 213. ስኒ
 214. ሸነብ
 215. ሽምጢ
 216. ቀለቤቶ
 217. ቅርቅርቲ
 218. ቆርበት
 219. ብርኪ
 220. ትሽትሽ
 221. ትንሓግ
 222. ናጽላ
 223. ንብዓት
 224. ኢድ
 225. ኣጻብዕ
 226. እዝኒ
 227. እግሪ
 228. ከብዲ
 229. ኩርምቲ
 230. ኩርኹረ
 231. ክሳድ
 232. ወተግ
 233. ውሻጠብርኪ
 234. ዓንቀር
 235. ዓይኒ
 236. ዘፈር
 237. ጅማት
 238. ግርጻን
 239. ግናዕ
 240. ግንባር
 241. ጎሮሮ
 242. ጥንሲ
 243. ጭሕሚ
 244. ጸጒሪ
 245. ጽፍሪ
 246. ልቢ
 247. ሓሞት
 248. ሓውነት
 249. ሕልቅሚት
 250. መሓግሓጋ
 251. መዓናጡ
 252. ማሕጸን
 253. ምሕኵልቲ
 254. ምንጋጋ
 255. ምዓንጣ
 256. ሻሕለለ
 257. ቁልጠ
 258. ቁስሊ
 259. ቅንጢር
 260. በረዀዳ
 261. ኣኦርታ
 262. ኩሊት
 263. ደም
 264. ጉሕጓሕ
 265. ጎሎ
 266. ጭዋዳ
 267. ፍሕኛ
 268. ሃልሃልታ
 269. ፖሊስ
 270. ሰጋ
 271. ጥርሙዝ
 272. ጨው
 273. ጭልፋ
 274. መወልዒ
 275. ፒጃማ
 276. መጋረጃ
 277. ምንጻፍ
 278. ሳሎን
 279. ስእሊ
 280. ሽምዓ
 281. ተለቪዥን
 282. ተመዛዚ
 283. ፍርናሽ
 284. ፋስ
 285. ኣድራሻ
 286. መስሓቒ
 287. መቖጻጸሪ
 288. መበሊት
 289. መንሹር
 290. መንኮሊት
 291. መደምሰሲ
 292. መጽሓፍ
 293. መጽሔት
 294. ራዲዮ
 295. ርሳስ
 296. ሲዲ
 297. ስካነር
 298. ሸሪጥ
 299. ቁጽሪ
 300. ኣልማናክ
 301. ኣርእስቲ
 302. ኮምፒተር
 303. ኮምፕዩተር
 304. ወረቐት
 305. ዓንቀጽ
 306. ደረት
 307. ገጽ
 308. ጋዜጣ
 309. ፊልም
 310. ፊደል
 311. ራስበሪ
 312. ሱር
 313. ሳለው
 314. ቀቐብ
 315. ቆጽሊ
 316. ቈጥቋጥ
 317. በርቁቕ
 318. ቢርች
 319. ቢች
 320. ብሉበሪ
 321. ተርሚን
 322. ተኽሊ
 323. ቱፋሕ
 324. ቸሪ
 325. አልም
 326. ኣልደር
 327. ኣስፐን
 328. ካውበሪ
 329. ክሎድበሪ
 330. ክሽምሽ
 331. ዘይበጽሐ
 332. ጉርማጽ
 333. ጨንፈር
 334. ጽሕዲ
 335. ፍረ
 336. ፐረ
 337. ፐዮኒ
 338. ፕላይስ
 339. ሓሽራ
 340. መንከሲ
 341. መንካዕ
 342. መጥበዊ
 343. ሚተ
 344. ሚንክ
 345. ማንቲለ
 346. ምጹ
 347. ምጹጹላይ
 348. ሳላማንደር
 349. ሳሬት
 350. ቀርኒ
 351. ቁማል
 352. ቁንጪ
 353. ቅንፍዝ
 354. ቍርዖብ
 355. ቍርዲድ
 356. ቢቨር
 357. ባጀር
 358. ተመን
 359. ተኹላ
 360. ንህቢ
 361. ኣረን
 362. ኣንበጣ
 363. ኣንጭዋ
 364. ኣፍንጫ
 365. ኣፍዑት
 366. እንስሳ
 367. ወኻርያ
 368. ውዕላ
 369. ዓጋዜን
 370. ዕኮት
 371. ዛዕጎል
 372. ዲኖ
 373. ድቢ
 374. ጎንደራ
 375. ሕንጻይ
 376. መስአ
 377. መሸንቶ
 378. መትኮብ
 379. መንቆርቆር
 380. መገፈጢ
 381. ማሕስእ
 382. ማዕጺድ
 383. ምራኽ
 384. ሸኾና
 385. ቀርኒ
 386. በጊዕ
 387. ባዝራ
 388. ባዴላ
 389. ተኽሊ
 390. እንስሳ
 391. ከልቢ
 392. ኩርኩር
 393. ኩኩናይ
 394. ወጠጦ
 395. ዓረብያ
 396. ዓዓ
 397. ኦ.ሀ.ም
 398. ሚ.ሚ
 399. ሰ.ሜ
 400. ኪ.ዋት
 401. ናይ 10 ክሮነር ሳንቲም
 402. ሆስፒታል ቤት-ሕክምና
 403. ነርስ ኣላይ-ሕሙማት
 404. ሰማያዊ ተምሪ-ባሕሪ
 405. ሶሰጅ ሆት-ዶግ
 406. ሶሰጅ ሆት-ዶግ
 407. ኮምብላሴኒ ቤዛ-ክዳን
 408. ስነ-ስርዓት መርዓ
 409. መላጸ-ወጌሳ መጥብሒ
 410. ጉዕ-በርበረ ፐፕሮኒ
 411. ስረ-ውሽጢ ሙታንታ
 412. ሰብ ሓዳር
 413. ሰብኣይ ኣደ
 414. ሰብኣይ ጓል
 415. ቃልኪዳን መርዓ
 416. ብዓልቲ ሓዳር
 417. ኣሕዋት አሓት
 418. ህዝባዊ ተለፎን
 419. ሓበሬታ ሕሙም
 420. ሓደጋ ማኪና
 421. ሓደጋ ተሽከርከርቲ
 422. ሓጋዚ ሕሙማት
 423. ሓጋዝ እዝኒ
 424. መርመራ ቶሞግራፍ
 425. መብራህቲ ሓደጋ
 426. መኣዘዚ መድሓኒት
 427. መድሃኒት ፈውሲ
 428. መጀነኒ ፋሻ
 429. ማኪና ፖሊስ
 430. ምርኩስ ቂራጻት
 431. ሰነድ ሕሙም
 432. ሰፍሳፊት ማኪና
 433. በትሪ ዘንጊ
 434. ባሬታ ባዞ
 435. ክረይን ሰፍሳፊት
 436. ክሬን ስፍሳፊት
 437. ወረጦ መቐርቀር
 438. ወካሊ ሽንቲ
 439. ወጌሳዊ ሳይንስ
 440. ዓራት ሕሙም
 441. ደጋዊ ግዳማዊ
 442. ጎጆ ቴለፎን
 443. ፋሻ መሸፈኒ
 444. መባኹዕቲ ሌቪቶ
 445. መጺጽ ላህመት
 446. ምግቢ እንጌራ
 447. ስጋ ሓሰማ
 448. ሽሪምፕ ጋምቤሪ
 449. ሽጒርቲ ጻዕዳ
 450. ባኒ ሕብስቲ
 451. ባንኮ ሰደቓ
 452. ብርቱዃን ኣራንቺ
 453. ንቑጽ ባኒ
 454. ኣሕምልቲ ሰራውር
 455. ከቢብ ሕንባሻ
 456. ከቢብ ጀላቶ
 457. ካውሎ ፊዮሪ
 458. ዝደረቐ ድንሽ
 459. ድሩዕ ዓሳ
 460. ድኳን ሹቕ
 461. ጅብና ፎርማጆ
 462. ጠስሚ ልኻይ
 463. ጥሑን ስጋ
 464. ጫቝት ደርሆ
 465. ፍረ ሲትሩስ
 466. ሆት ዶግ
 467. ሊትሮ ምዓቀኒ
 468. ልስሉስ መስተ
 469. መርኽፈቲ ታንካ
 470. መስጠጢ ቢሑቕ
 471. መስፈሪ ሊትሮ
 472. መኽፈቲ ታኒካ
 473. መኽፈቲ ጥርሙዝ
 474. መኽፈት ጥርሙስ
 475. መወተፊ ጥርሙዝ
 476. መውቅዒ እንቋቑሖ
 477. መውጽኢ ቡሽ
 478. መዝቆቒ ሻሂ
 479. መጥበሲ ፋርኬታ
 480. ሚዛን ደብዳቤታት
 481. ማርካ ምልክት
 482. ማይ ጋዝ
 483. ምዝቆቒ መንፊት
 484. ምግቢ እንጌራ
 485. ሳንጣ ፈስታል
 486. ሻሂ ቀጠፍ
 487. ሾርባ ኮሚደረ
 488. ቡሽ ቢኬሪ
 489. ብሮካ ጆግ
 490. ብያቲ ሽሓኒ
 491. ታኒካ ቆርቆሮ
 492. ታኒካ ጎረወኛ
 493. አቑሑት ክሽነ
 494. ኣቑሑ መብልዒ
 495. ክሳድ ጥርሙዝ
 496. ኮርን ፍሌክስ
 497. ዓሚቚ ሽሓኒ
 498. ዘይቲ ብልዒ
 499. ድኹም ሽኮር
 500. ጽምዋቕ ዓሲር
 501. መልወሲ ሽሓኒ
 502. መሰንከቲ ፎርማ
 503. መቕለዊ ባዴላ
 504. መትሓዚ ድስቲ
 505. መንጻፍ ተንኮበት
 506. ሙዝ ባናና
 507. ማንካ ዓቢይ
 508. ምንጻፍ ቢያቲ
 509. ምፍላሕ ምብሳል
 510. ሽኻል ከባብ
 511. ቅልዋ እንቋቝሖ
 512. ቡሽ ቢኬሪ
 513. ባርበኲ ጥብሲ
 514. ባኒ ሕብስቲ
 515. ባዴላ መቕሎ
 516. ብያቲ ሽሓኒ
 517. እቶን ምድጃ
 518. እቶን ፋርነሎ
 519. እቶን ፎርኖ
 520. እዋን ምምጋብ
 521. ከቢብ ሕንባሻ
 522. ኩርሲ ቆልዓ
 523. ክዳን ጣውላ
 524. ሓጺር ስረ
 525. መላጉም መቖለፊ
 526. መስቀሊ ክዳን
 527. መስኮት ስረ
 528. መዋጽኢ ሳእኒ
 529. መደረብታ ክዳን
 530. ረጂ ረጂቤቶ
 531. ሰደርያ ጂለ
 532. ሳእኒ ጫማ
 533. ስረ ባኖ
 534. ስራኽ መንጠልጠሊ
 535. ቀሚሽ ውሽጢ
 536. ቅጻል ኳሌታ
 537. ቕናት መዕጠቒ
 538. ቲሸርት ማልያ
 539. ክዳውንቲ ኣልባስ
 540. ኮምፕለቶ ባኖ
 541. ውሽጢ ልብሲ
 542. ጁባ ባኖ
 543. ጃኬት ጁባ
 544. ጎልፎ መረሃጫ
 545. ጥላም ስራኽ
 546. ጫፍ ካራ
 547. ክፍሊ ደረጃ
 548. ጫካ
 549. ወደ-ኣቦ ወደ-አደ
 550. ጥንስቲ ነፍሰ-ጾር
 551. መሳርዕ ግብረ-ስጋ
 552. ቤት-መደቀሲ
 553. ስነ-ጥዕና
 554. መላጸ-መጋዝ
 555. ቤት-ትምህርቲ
 556. ሓውሲ-ደሴት
 557. መኻነ-መቓብር
 558. ቤተ-ክርስትያን
 559. ኣውራ-መንገዲ
 560. ዊጥ-ፈረኽ
 561. ጨንፋር-ቀርኒ
 562. ጭዃ-ኣንበሳ
 563. እንቋቍሖ-መሰል
 564. ደሲ-ሊትሮ
 565. ብል'ዕቲ መሸኒት
 566. ሰይቲ ኣቦ
 567. ኣሞ ሓትኖ
 568. ኣቦ ባባ
 569. ወዲ ሓው
 570. ወዲ ወዲ
 571. ወዲ ጓል
 572. ዓባይ እኖሓጎ
 573. ደቂ አሕዋት
 574. ደቂ ኣቦ
 575. ደቂ ደቂ
 576. ጓል ሓውቲ
 577. ጓል ወዲ
 578. ጽምዲ መርዓውቲ
 579. ላዕላይ ምንጋጋ
 580. ሕቖ ዝባን
 581. ሕንጥል ሕንጥሊት
 582. መላግቦ ዓንካሪቶ
 583. መርዓት ዓይኒ
 584. መስኮት ኣፍንጫ
 585. መቐመጫ መዓኮር
 586. መንኩብ እንግድዓ
 587. መዓንጣ ሽምጢ
 588. መዓኮር መቐመጫ
 589. ምቃል ጸጉሪ
 590. ምቃል ጸጕሪ
 591. ሱር ስኒ
 592. ሱር ጎሮሮ
 593. ሸፋሽፍቲ ዓይኒ
 594. ሽራጥ ዘፈር
 595. ቀለቤት እዝኒ
 596. ቆልዓ ሕጻን
 597. ቖልዓ ሕጻን
 598. ታሕታይ ምንጋጋ
 599. ኢድ ቅልጽም
 600. እግሪ ዳንጋ
 601. ከበሮ ዓይኒ
 602. ከንፈር ሸንፈት
 603. ኩርምቲ ሓይሊ
 604. ኩርናዕ ኢድ
 605. ኩርናዕ ዓይኒ
 606. ዓባይ ዓባይቶ
 607. ዓንካር ዓንካሪቶ
 608. ዓንዲ ኣካል
 609. ዓጽሚ ምዕጉርቲ
 610. ደርጊ ስኒ
 611. ጉንቦ ኢድ
 612. ጓንጓ ኣፍ
 613. ጫፍ ኣጻብዕ
 614. ጸጒሪ ዓይኒ
 615. ፈርሲ ዳንጋ
 616. ሓምሓም ርእሲ
 617. ሓንጎል ኣእምሮ
 618. መላገቦ ምሕኵልቲ
 619. መላግቦ ብርኪ
 620. መላግቦ ኣካል
 621. መላግቦ ዓንካሪቶ
 622. መሳርዕ ሽንቲ
 623. መሸኒ መትሎ
 624. መተንፈሲ ኣካል
 625. መትረብ ሽንቲ
 626. ርእሲ መትሎ
 627. ሱር ደም
 628. ሻምብቆ ሽግሪ
 629. ሻምብቖ ሽንቲ
 630. ሻምብቖ እንቛቕሖ
 631. ሽፋን ሳምቡእ
 632. ቃራየ ጉርጉማ
 633. ቖፎ ኣፍልቢ
 634. ነጥቢ ደም
 635. ንእሽቶ መዓንጣ
 636. ኣፍደገ ማሕጸን
 637. ከረጺት ፍረነብሲ
 638. ክሳድ ማሕጸን
 639. ክሳድ ማሕጽን
 640. ዑደት ደም
 641. ዓቢይ ምዓንጣ
 642. ዓብይ መዓንጣ
 643. ዓንዲ ሕቖ
 644. ዓይኒ ብርኪ
 645. ዓጽሚ መሰንገለ
 646. ዓጽሚ ሰለፍ
 647. ዓጽሚ በራቒቶ
 648. ዓጽሚ ደረት
 649. ዕዉር መዓንጣ
 650. ደም ሱር
 651. ጉምቦ ኢድ
 652. ጥብቆ መዓንጣ
 653. ጥብቆ ኣካል
 654. ጭዋዳ ልቢ
 655. ፍሕኛ ሽንቲ
 656. ጠሓኒት በርበረ
 657. ፋርኬታ መስአ
 658. ቀለቤት መሓበሻ
 659. ቅርጺ ፎርማ
 660. ቢያቲ ሽሓኒ
 661. ባዴላ ድስቲ
 662. ጁባ ሕሽኩል
 663. ጽምዲ መሰብሰቢ
 664. ሸበጥ
 665. ሻርባ
 666. ቆቢዕ
 667. ቆብዕ
 668. ቡት
 669. ባልጃ
 670. ባምቡላ
 671. ቦርሳ
 672. ካቦት
 673. ኵዑሶ
 674. ዊግ
 675. ዲኖ
 676. ጋማ
 677. ጓንቲ
 678. ጡጦ
 679. ጽላል
 680. መንደቕ
 681. መእተዊ
 682. መውጽኢ
 683. መፍሰል
 684. መፍትሕ
 685. ማዕጾ
 686. ሰገነት
 687. ሳዕሪ
 688. ሸኻ
 689. ሽቓቕ
 690. ክሽነ
 691. ክፍሊ
 692. ኮንተይነይ
 693. ዋልድቢት
 694. ዔላ
 695. ደርቢ
 696. ገዛ
 697. ጋራጅ
 698. ጋብል
 699. መላጸ
 700. መመሸጥ
 701. መስትያት
 702. መወልዒ
 703. መፈንቶ
 704. ምንጻፍ
 705. ሳምና
 706. ሻምፑ
 707. ሽሓኒ
 708. ሽቓቕ
 709. ሽንቲ
 710. ብልቓጥ
 711. ታምፖን
 712. እቶን
 713. ካራ
 714. ክሽነ
 715. ዓፍራ
 716. ጐሓፍ
 717. መስትያት
 718. መቓን
 719. መቕረዝ
 720. መተርኣስ
 721. መዓቀኒ
 722. ተኽሊ
 723. ክርቢት
 724. ኮሞዲኖ
 725. ዓራት
 726. ጣውላ
 727. ሉሕ
 728. ሓጺን
 729. መላጸዪ
 730. መስማር
 731. መስኒ
 732. መብረድ
 733. መንቀርቀር
 734. መጋዝ
 735. መጋጠሚ
 736. መጽረቢ
 737. ሞላ
 738. ርሺ
 739. በትሪ
 740. ቡሎኒ
 741. ካራ
 742. ዓንቃሪቦ
 743. ዕንጨይቲ
 744. ጉርማጽ
 745. ጉጤት
 746. መምህር
 747. መጽሓፍ
 748. ሰሌዳ
 749. ሰደቓ
 750. ተምሃራይ
 751. ጥራዝ ደብተር
 752. መቐመጢ
 753. ማሕተም
 754. ሰደቓ
 755. ተቐባሊ
 756. ቴምብር
 757. ቸክ
 758. ዉሑስ መስትያት
 759. ፕሪንተር ሓታሚት
 760. መንሸራተቲት
 761. መንሻተቲት
 762. ማዕበል
 763. ስታድዩም
 764. ስፖርት
 765. ሸቶ
 766. ሻፎ
 767. ቡት
 768. ባድሚንተን
 769. ተዓዘብቲ
 770. ካሮሳ
 771. ኲናት
 772. ጋምባለ
 773. ጐያዪ
 774. ፑክ
 775. ሕርሻ
 776. መሬት
 777. መንገዲ
 778. መንጫዕጫዕታ
 779. ረግሓት
 780. ሩባ
 781. ራህያ
 782. ቀላይ
 783. ቈጥቋጥ
 784. ትኪ
 785. ኢንዱስትሪ
 786. ኣህጉር
 787. ኮረብታ
 788. ኮኾብ
 789. ወርሒ
 790. ዓለም
 791. ዓዲ
 792. ደሴት
 793. ግራት
 794. ጎቦ
 795. ጎደና
 796. ጽሓይ
 797. ፋብሪካ
 798. ፍዮርድ
 799. ፍጥረት ተፈጥሮ
 800. ሃዘልናት
 801. ሀፓቲካ
 802. ሂያሲንት
 803. ሊላክ
 804. ማሪጎልድ
 805. ሮዶደንድሮን
 806. ሰበባ
 807. ሱር
 808. ሳዕሪ
 809. ሹሻን
 810. ቃንጥሻ
 811. በጎኛ
 812. ተኽሊ
 813. ተዀርባ
 814. ቱሊፕ
 815. ቱሲላጎ
 816. ኣምዐ
 817. ኣስተር
 818. ኣጕሚ
 819. እሾዅ
 820. እግሪምሂር
 821. ካርነሽን
 822. ክሎቨር
 823. ክሮኩስ
 824. ሀሪንግ
 825. ሃሊቡት
 826. ሃዶክ
 827. ሎብስተር
 828. ሮብራ
 829. ሰፋፊ
 830. ሲል
 831. ስዋን
 832. ስገምሪ
 833. ሻርጣን
 834. ተርን
 835. ትራውት
 836. ቻር
 837. ክረይን
 838. ክረይፊሽ
 839. ኮድ
 840. ዊትኒን
 841. ዊጥ
 842. ድርዒ
 843. ጉርናርድ
 844. ግረብ
 845. ጭራ
 846. ፈረኽ
 847. ፍላውንደር
 848. ለመምታ
 849. ለዃዂቶ
 850. ሊላ
 851. ላርክ
 852. መትኮብ
 853. ርግቢት
 854. ስታርሊንግ
 855. ቅርቅረ
 856. ቡልፊንች
 857. ቲት
 858. ቻፊንች
 859. ናይቲንጌል
 860. ንስሪ
 861. ኩኩ
 862. ክንቲት
 863. ኳዅ
 864. ዋሪ
 865. ድገ
 866. ጉንጓ
 867. ጽፍሪ ዓንቓሪቦ
 868. ለሚን
 869. ጣምጡ
 870. ጣቝስታ
 871. ጭራ መላለስ
 872. ጻጸ
 873. ጽንብላሊዕ
 874. ጽንጽያ ሃመማ
 875. ላም
 876. ሓሰማ
 877. ደርሁ
 878. ደርሆ
 879. ዳቋ
 880. ድሙ
 881. ድዑል
 882. ጊሐ
 883. ጤል
 884. ፈረስ
 885. ፋስ
 886. ፍቱው እንስሳ
 887. ላም
 888. ሕርሻ
 889. መደብ
 890. ሩባርብ
 891. ርየ
 892. ስርናይ
 893. ስገም
 894. ሸኻ
 895. ቅርኒብ
 896. ተኽሊ
 897. ነግሒ
 898. ኣጃ
 899. ካሮቲ
 900. ካውሎ
 901. ዓረብያ
 902. ደምበ
 903. ደንበ
 904. ድንሽ
 905. ጀርዲን
 906. ግራት
 907. ፈረሰኛ
 908. ለካቲት
 909. ለይቲ
 910. ሓሙስ
 911. ሓምለ
 912. ሕዳር
 913. መስከረም
 914. መጋቢት
 915. ሚያዝያ
 916. ምሸት
 917. ምእሰረ
 918. ምዓልቲ
 919. ርብዒ
 920. ርብዓዊ
 921. ሮቡዕ
 922. ሰሉስ
 923. ሰሙን
 924. ሰነ
 925. ሰኑይ
 926. ሰንበት
 927. ስዓት
 928. ቀውዒ
 929. ቀዳም
 930. ታሕሳስ
 931. ነሓሰ
 932. ኣልማናክ
 933. ክረምቲ
 934. ወቕቲ
 935. ወጋሕታ
 936. ዓመት
 937. ዓርቢ
 938. ዕለት
 939. ደቒቕ
 940. ጊዜ
 941. ጥሪ
 942. ጥቅምቲ
 943. ፍርቂ ስዓት
 944. ሊትሮ
 945. ሕብሪ
 946. መስመር
 947. መወልዒ
 948. መውዓዪ
 949. ሙቐት
 950. ሚሊሜትሮ
 951. ሜትሮ
 952. ሰልሲዩስ
 953. ሰማያዊ
 954. ሰንጣቒት
 955. ሲሊንደር
 956. ስፍሓት
 957. ቀይሕ
 958. ቁመት
 959. ቡናዊ
 960. ብጫ
 961. ቮልት
 962. ኣምፐር
 963. ክርናዕ
 964. ዋት
 965. ዕምቈት
 966. ዙርያ
 967. ደርዘን
 968. ጸሊም
 969. ጻዕዳ
 970. ጽላት
 971. ምብራቕ
 972. ምዕራብ
 973. ሰማይ
 974. ሰሜን
 975. በረድ
 976. በርቂ
 977. ባሮሜተር
 978. ብሰሜን
 979. ብደቡብ
 980. ንፋስ
 981. ኮምፓስ
 982. ዝናብ
 983. ደቡብ
 984. ግመ
 985. ጽሓይ
 986. ደረጃ
 987. ኣየት
 988. ካልኢት
 989. ሓውቲ (ሓፍቲ)
 990. ዓቃቢቶ (ዓቃብዓቃቢቶ)
 991. ኣስከሬን (ዓስከሬን)
 992. ዓካሪቶ (ዓንካርዓንካሪቶ)
 993. ማውስ (ኣንጭዋ)
 994. ፍራሲኖ (ጥልያን)
 995. ተመን (ሳዕሪ)
 996. ኣፍ (እንስሳ)
 997. ዕንዝራ (ንህቢ)
 998. ኣፍ (እንስሳ)
 999. ሰበይቲ (ሰይቲ) ወዲ
 1000. ዕንጨይቲ (ዓንዲ) ገመል
 1001. ዓካሪቶ (ዓንካር ዓንካሪቶ)
 1002. ቢንሳ (ዓንነት ጉጤት)
 1003. መተንፈሲ (ናይ ዓሳ)
 1004. ጎብየ (ኣባ ጎብየ)
 1005. ቅብኣት ቦማታ ዝልከይ-መድሃኒት
 1006. ናይ ጓል-ኣንስተይቲ ካሚቻ
 1007. ቭ-ዝቕርጺ ክፍተት ክሳድ
 1008. ሓሙት ዘማ ሓኖ
 1009. ሰበይቲ ብዓልቲ ቤት
 1010. በዓል ቤት ሰብኣይ
 1011. ኣሕሙ እንዳ ኣሕሙ
 1012. መስበርቲ መንቓዕቲ ዓጽሚ
 1013. መነጸር ኦኪያለ ዳቪስታ
 1014. መጥፊኢት ሓዊ ቢንቦሪ
 1015. ማስኬራ መኸወሊ ገጽ
 1016. ማፋ ማይ ቡንባ
 1017. ተርሞመተር መዐቀን ረስኒ
 1018. ናይ ራጂ ስእሊ
 1019. እንዳ ሓኪም ሆስፒታል
 1020. ክፍሊ ቀዳማይ ረዲኤት
 1021. ፋርማሲ ቤት መድሃኒት
 1022. ፋሻ መሓከሚ ሻሽ
 1023. ምግቢ ዝሽየጠሉ ድኳን
 1024. ቋንጣ ስጋ ሓሰማ
 1025. ናይ ሓምሊ ባንኮ
 1026. ናይ ችኮላታ ቀጸላ
 1027. ካረሜላ ሽኮራዊ ምግቢ
 1028. ኮሚደረ ጸብሒ ኣቡን
 1029. ዙኪኒ ዱባ ከተማ
 1030. ሒላብ ዓሚቝ ሽሓኒ
 1031. ሓኽሊ ልዓት ኢድ
 1032. ሕውስዋስ ቁርሲ ሲርያል
 1033. መምተሪ መቐርደዲ ጣውላ
 1034. መምጸዩ መምጠጢ ሻምብቖ
 1035. መቐርደዲ ዘገልግል ጣውላ
 1036. መቑረጺ ባኒ ጣውላ
 1037. መኽደን መወተፊ ጠርሙዝ
 1038. መኽፈቲ ጥርሙዝ ነቢት
 1039. መጽለዊ ባኒ ቶስተር
 1040. ምግቢ መቐረቢ ሽሓኒ
 1041. ሽሓኒ መብልዒ መማቕርቲ
 1042. ትርብዒት ግማዕ ሹኮር
 1043. ናይ መኣዲ ካራ
 1044. ናይ ሰዓዕ ግዓት
 1045. ናይ ሾርባ ሽሓኒ
 1046. ናይ ሾርባ ቢያቲ
 1047. ናይ ባኒ ካራ
 1048. ናይ ነቢት ቢኬሪ
 1049. ናይ ነቢት ጥርሙዝ
 1050. ናይ ኣሕምልቲ ካራ
 1051. ናይ ክሽነ ማሽናት
 1052. ናይ ክሽነ ወረቐት
 1053. ናይ ኮሚደረ ሹርባ
 1054. ናይ ወረቐት ሳንጣ
 1055. ኩባያ ጣሳ ፊንጃል
 1056. ዓቢይ ኩባያ ዋንጫ
 1057. ድራር መብልዒ ሽሓኒ
 1058. ጉንዲ ዓንዲ እግሪ
 1059. ጽምዋቕ ዝሓዘ ብሮካ
 1060. መለዘይ ሰደርያ ቆልዓ
 1061. መወልወል ኣፍ መሓበሻ
 1062. ቁራዕ ጻሕሊ ድስቲ
 1063. ቢያቲ መዛዘሚ ምግቢ
 1064. ናይ መኸሸኒ ተርሞመተር
 1065. ናይ ስጋ ቴርሞመተር
 1066. ናይ ሻሂ በራድ
 1067. ናይ ቆልዓ ኩባያ
 1068. ናይ ትምህርቲ ባኒ
 1069. ናይ እንቋቝሖ ኩባያ
 1070. ናይ ክሽነ ሹጎማኖ
 1071. ኢድ ልዓት መስሓቢ
 1072. እቶን ማይክሮ ወይቭ
 1073. ድራር መብልዒ ሽሓኒ
 1074. ድስቲ ቁራዕ ጻሕሊ
 1075. ጉንዲ ዓንዲ እግሪ
 1076. መእሰሪ ስራኽ መቖለፊ
 1077. ሙታንታ ስረ ውሽጢ
 1078. ስራኽ መትሓዚ ጡብ
 1079. ተመጣጢ ስረ ታይት
 1080. ነዊሕ ክሳዱ ጎልፎ
 1081. ናይ መንኩብ ስራኽ
 1082. ናይ ካምቻ ኳሌታ
 1083. ኩፉት ተለጓሚ ጎልፎ
 1084. ጁባ ጃካ ጃኬት
 1085. ግርምቢያለ በጃ ክዳን
 1086. ተዓጻፊ ሰደቓ
 1087. ናይ መብራህቲ ጽላሎት
 1088. ናይ መንደቕ መብራህቲ
 1089. ናይ ምጽሓፍ ልምምድ
 1090. ጤረር ጥርዚ
 1091. ቃጭል ደወል
 1092. መንፈቕ ፍርቂ ዓመት
 1093. መደቀሲ ቤት-መደቀሲ
 1094. ሽቓቕ ዓይኒ-ምድሪ
 1095. ሽቓቕ ዓይኒ-ምድሪ
 1096. መደቀሲ ቤት-መደቀሲ
 1097. አቑሑ ቤት-መደቐሲ
 1098. ዕንጭይቲ ዓንዲ-ገመድ
 1099. ገመል ዓንደ-ገመል
 1100. ሓፈሻዊ ቤት-ትምህርቲ
 1101. ናይ ቤት-ትምህርቲ ክፍሊ
 1102. ኵዕሶ ፒንግ-ፖንግ
 1103. መቓብር መኻነ-መቓብር
 1104. ድቢ ዋልታ-ምድረ
 1105. ብዓል ቀዳመ-ሰንበት
 1106. ትሕቲ-ቤታዊ መኽዘን
 1107. ዓይኒ-ድሪ ሽቓቕ
 1108. ዓይኒ-ድሪ ሽቓቕ
 1109. ንድፈ-ሓሳብ መደኮኒ
 1110. ጸፍሒ-ምርኢት ስክሪን
 1111. ዓጋዜን-በረድ ረይንዲር
 1112. ኣርሓ-ፈረስ ጅንጉላ
 1113. ኣኮ ወይ ሓወቦ
 1114. ክዳን መርዓት ቨሎ
 1115. ሕንጥል ሕንጥሊት እግሪ
 1116. ማእከሌቶ ማእከላይ ኢድ
 1117. ሽምጢ መዓጥቖ ምዓንጣ
 1118. ቃንጃ ጅማት ኵርኹረ
 1119. ናጽላ ዕሽል ሕጻን
 1120. ከብዲ ኣምዑት ከስዐ
 1121. ዓባይ ዓባይቶ እግሪ
 1122. መላግቦ ኩርናዕ ኢድ
 1123. መቕረን መላግቦ ምሓውር
 1124. ኣርተሪ መትረብ ደም
 1125. ኣንጉዕ ዓንዲ ሕቖ
 1126. ከስዐ ከብዲ
 1127. ገረንገራ ዓንዲ ሕቖ
 1128. ክፍሊ መጥፋእቲ ሓዊ
 1129. ጥርሙዝ መነስነሲ በርበር
 1130. ጻሕሊ ስልጣንያ ድስቲ
 1131. ሓጺር ስረ
 1132. መሕንበሲ ሙታንታ
 1133. መሕንበሲ ረጂ
 1134. መትሓዚ ጸጕሪ
 1135. መንዲል መጎልበቢ
 1136. መንጠልጠሊ ቦርሳ
 1137. መደረብታ ክዳን
 1138. መጻወቲ ኣቑሑት
 1139. መጻወቲት ማኪና
 1140. ሽልማት ጌጽ
 1141. ቀለቤት ካትም
 1142. ቆቢዕ ባርኔጣ
 1143. በናጅር ብራሰለት
 1144. ቡት ስቲቫሎኒ
 1145. ቤዛ ክዳን
 1146. ኩርኹር ታኮ
 1147. ዕጥቂ ምሓንበሲ
 1148. ጁባ ሕሽኩል
 1149. ጫማ ሶላ ታኮ
 1150. ጽላል ቆቢዕ
 1151. ሓጹር መካበቢያ
 1152. መሕጸቢ ገጽ
 1153. መስኮት ፊኒስትራ
 1154. መሽረብ ማይ
 1155. መእተዊ ማካይን
 1156. መእተዊ ኮሪዶር
 1157. መኽደኒ ሽቓቕ
 1158. ማዕጾ ካንቸሎ
 1159. ርሻናት ገዛውቲ
 1160. ሳጹን ቡስጣ
 1161. ቨራንዳ ዘሪባ
 1162. ተንዳ ድንኳን
 1163. ነዊሕ ርሻን
 1164. ናሕሲ ሰንቀ
 1165. እምኒ ናሕሲ
 1166. እምኒ ደንጎላ
 1167. ዓይኒ ምድሪ
 1168. ደወል ካምፓነላ
 1169. ገዛ ቤት
 1170. ጥርዚ ናሕሲ
 1171. ጥስቲ ሽሓኒ ቫስካ
 1172. ልዳት መስኮት
 1173. ሓጻቢት ኣቑሑት
 1174. መላጸዪ ጭሕሚ
 1175. መላጸይት ማሽን
 1176. መሕጸቢ ስኒ
 1177. መሕጸቢ ገጽ
 1178. መሞቒ ገዛ
 1179. መሽረፈት ርውሓት
 1180. መብረዲ ሳጹን
 1181. መትረብ ርስሓት
 1182. መንጠልጠሊ ሽኻል
 1183. መንጠልጠሊ ሽጎማኖ
 1184. መንፈሲ ሽታ
 1185. መኽደኒ ሽቓቕ
 1186. መወልዒ መብራህቲ
 1187. መዝፈፊ ኣቑሑት
 1188. ሳጹን በረድ
 1189. ቡሽ ቢኬሪ
 1190. ቢያቲ ሽሓኒ
 1191. ባሬታ ቫዞ
 1192. ባዴላ ድስቲ
 1193. ብራሽ ስኒ
 1194. ብያቲ ሽሓኒ
 1195. ተሰኳዒ ኤለትሪክ
 1196. እቶን ምድጃ
 1197. እቶን ፋርነሎ
 1198. እቶን ፎርኖ
 1199. እንዳ ጐሓፍ
 1200. ከብሒ መደርደሪ
 1201. ኩርሲ ሽቓቕ
 1202. ክዳን ጣውላ
 1203. ዓይኒ ምድሪ
 1204. ዕትሮ ተኽሊ
 1205. ዝባን ጣውላ
 1206. ደንደስ ፊኒስትራ
 1207. ፍሪጅ መዝሓሊት
 1208. ልዓት ተለፎን
 1209. ልዳት መስኮት
 1210. መስቀሊ ቆቢዕ
 1211. መስቀሊ ክዳን
 1212. መስኮት ፊኒስትራ
 1213. መስኵዒ ኣምፑል
 1214. መቐመጢ ቲቪ
 1215. መቐበሊ ተለፎን
 1216. መቓን ስእሊ
 1217. መብራህቲ ሉቺ
 1218. መትሓዝ ቀንዴል
 1219. መንበቢ መብራህቲ
 1220. መንገፊ ሽጋራ
 1221. መወልዒ መብራህቲ
 1222. መደረብታ ክዳን
 1223. መደገፊ ኢድ
 1224. መጋረዲ መብራህቲ
 1225. መጋረዲ መጸልመቲ
 1226. መጋረዲ ሰራንዳ
 1227. ስልኪ ተለፎን
 1228. ስእሊ ምስሊ
 1229. ቖጻሪ ኤለትሪክ
 1230. ባምቡላ ድቢ
 1231. ተሰኳዒ ኤለትሪክ
 1232. ቲቪ ተለቪዥን
 1233. አቑሑ ገዛ
 1234. ኣምፑል ልቺ
 1235. ኣቑሑት ተለቪዥን
 1236. እግሪ ኩርሲ
 1237. ከብሒ መጽሓፍቲ
 1238. ክዳን ጣውላ
 1239. ዓራት ቖልዓ
 1240. ዕትሮ ተኽሊ
 1241. ዕንባባ ፍዮሪ
 1242. ድርዕቶ ዓራት
 1243. ድኳ መንበር
 1244. ገመድ ተለፎን
 1245. ገመድ ተሌፎን
 1246. ገመድ ስልኪ
 1247. ጌጽ ሽልማት
 1248. ጨርቂ መተርኣስ
 1249. ጨርቒ ድርዕቶ
 1250. ፍሎረሽንት ኣምፑል
 1251. ልዓት ካራ
 1252. መርፍእ መስማር
 1253. መሳርሒ ንዋት
 1254. መብስዒ መንኮሊ
 1255. መንደሊ መጽረቢ
 1256. መጋዝ ሓጺን
 1257. መግጠሚ መስኒ
 1258. መጣበቒ ኮላ
 1259. መጥወዪ ቪተ
 1260. መፈለጺ ጉርማጽ
 1261. ምዕቀኒ ኩርናዕ
 1262. ምዕቀን ጽፍሒ
 1263. ሞደሻ ማርተሎ
 1264. ስሕለት ካራ
 1265. ስናን ዓንኬል
 1266. ሻምብቆ ቱቦ
 1267. ቀርቃሪ ዕንጨይቲ
 1268. ቀዳማይ ገጽ
 1269. ቅትርቲ ቡሎኒ
 1270. በራዲ ወረቐት
 1271. ብልሒ ካራ
 1272. ተሸካሚ ዓረር
 1273. ቶርናዮ መቕረጺ
 1274. ኮላ መጣበቒ
 1275. ውሻል ኩኞ
 1276. ዓንኬል ዓረር
 1277. ድሕሪት ግምጣል
 1278. ጣውላ ርሺ
 1279. ጣውላ ጽርበት
 1280. ሕጻን ተምሃራይ
 1281. መምሃሪ መጽሓፍ
 1282. መባእታዊ ትምህርቲ
 1283. መእተዊ ኮሪዶር
 1284. መውዓሊ ሕጻናት
 1285. መጻወቲ ቦታ
 1286. መጻወቲ አቑሑት
 1287. መጻወቲ ኣቕሓ
 1288. ሰደቓ መምህር
 1289. ትምህርቲ ስልጠና
 1290. ኩርሲ ሰድያ መንበር
 1291. ልኣኺ ሰዳዲ
 1292. ሕሳብ ቅብሊት
 1293. መለቅሒ ካርድ
 1294. መስርዕ ተርታ
 1295. ሰታሪት ቡስጣ
 1296. ሳጹን ቡስጣ
 1297. ሳጹን ፖስታ
 1298. ስልኪ ተለፎን
 1299. ቁጽሪ መንገዲ
 1300. ቁጽሪ ዞና
 1301. ቤት ቡስጣ
 1302. ቴምብር ማሕተም
 1303. ክረዲት ካርድ
 1304. ክሮና ርእሲ
 1305. መራኸቢ መተሓላለፊ
 1306. መቓቐር ወረቐት
 1307. መቖሚ ካሜራ
 1308. መንቀሳቐሲ መታወር
 1309. መንቀሳቐሲ መንቂ
 1310. መእተዊ ዲስክ
 1311. ምስሊ ካርቱን
 1312. ምእካብ መጽሓፍቲ
 1313. ሰሌዳ መፋትሕ
 1314. ሰሌዳ ምልክታ
 1315. ስእሊ ምስሊ
 1316. ቀዳምይ ቀጽ
 1317. ቅድመ መግለጺ
 1318. ቤት ንባብ
 1319. ብርዒ ቢሮ
 1320. ቪድዮ ካመራ
 1321. ከብሒ ኮምፒተር
 1322. ከብሒ መደርደሪ
 1323. ወርሓዊ መጽሔት
 1324. ዓምዲ ዓንዲ
 1325. ጥቕላል ሸረጥ
 1326. ሆዲ በረ
 1327. ልዑል ዝላ
 1328. ሓላው ልዳት
 1329. መንሻተቲ ሉሕ
 1330. መንሻተቲት መንሸታትሒት
 1331. መንሻትሒ ሳእኒ
 1332. መንኮርኮር መንሻትሒ
 1333. መንጠሪ ዘንጊ
 1334. መድረኽ ተዓዘብቲ
 1335. ሜዳ ስፖርት
 1336. ምንሽታሕ በረድ
 1337. ምንሽታት በረድ
 1338. ሻፎ ስኳሽ
 1339. ሻፎ ተኒስ
 1340. ተመልከቲ ተዓዘብቲ
 1341. ነዊሕ ዝላ
 1342. ኣትለቲክስ ስፖርት
 1343. ኵዕሶ ስኳሽ
 1344. ኵዕሶ ተኒስ
 1345. ኵዕሶ እግሪ
 1346. ውርወራ ኲናት
 1347. ውርጪ በረድ
 1348. ዕስለ ኣኽላባት
 1349. ዘላሊ ማዕበል
 1350. ጸወታ ተኒስ
 1351. ጸወታ ዝላ
 1352. ሓጽቢ ዲጋ
 1353. ሕርሻ ማሕረስ
 1354. ሕዝባዊ ቦታ
 1355. መስመር ኤለትሪክ
 1356. መንገዲ ጽርግያ
 1357. ማሕረስ ሕርሻ
 1358. ሰንሰለታዊ ጎቦታት
 1359. ስልሚ ጨፈቃ
 1360. ቀላይ ባሕሪ
 1361. ቀራና መንገዲ
 1362. ባሕሪ ውቅያኖስ
 1363. ንእሽቶ ደሴት
 1364. እንዳ ባውዛ
 1365. እንዳ ጃልባ
 1366. እኩባት ደሴታት
 1367. እኽሊ ዘራእቲ
 1368. ከውሒ በረድ
 1369. ከውሒ ደንጎላ
 1370. ኩምራ እምኒ
 1371. ክሳድ መሬት
 1372. ድልድል ቢንቶ
 1373. ድረት ጫካ
 1374. ገለርያ ጉሕጓሕ
 1375. ገምገም ባሕሪ
 1376. ግራት ሕርሻ
 1377. ጽፍሒ ከውሒ
 1378. ለቖታ ዘርኢ
 1379. ሱማ ጽሕዲ
 1380. ቁጥቋጥ ብሉበሪ
 1381. ቸስትናት ካስታኛ
 1382. ኣሻዅ ቆጽሊ
 1383. እሾኽ ጽሕዲ
 1384. ካዕካዕ ናት
 1385. ዕዝ ፈሳሲ
 1386. ገረብ ዲፍራን
 1387. ጉርማጽ ጉንዲ
 1388. ጉንዲ ጨንፈር
 1389. ጨንገር ጨንፈር
 1390. ጨንፈር ጉንዲ
 1391. ጸሊም ኩራንት
 1392. ጽሕዲ ፈረንጂ
 1393. ፍረ ሮዋን
 1394. ፍረ ተርሚን
 1395. ፍረ ዓጋም
 1396. ፍረ ጸገረዳ
 1397. ፍረ ዘርኢ
 1398. ሊላ ዕንባባ
 1399. ሰልሰላ መቓ
 1400. ስኒ ኣንበሳ
 1401. ሹሻን ሕሉም
 1402. ሹሻን ጰራቅሊጦስ
 1403. ቃንጥሻ ኣማኒታ
 1404. ቃንጥሻ ካንታረል
 1405. ቆልቋል በለስ
 1406. ተኽሊ ጨንፈር
 1407. ከንፈር ላም
 1408. ዕትሮ ተኽሊ
 1409. ዕትሮ ባዞ
 1410. ዕንባባ ማርጌሪታ
 1411. ዕንባባ ኮርን
 1412. ዕንባባ ጽገረዳ
 1413. ጠጥዒ ኣጕሚ
 1414. ጨንፈር ዕንባባ
 1415. ጨንፈር ጉንዲ
 1416. ጽላት ዕንባባ
 1417. መህረሪ ዓሳ
 1418. መቕዘፍ እግሪ
 1419. ምሕንበሲ ክንፊ
 1420. ምግፋፍ ዓሳ
 1421. ራዛ ባሕሪ
 1422. ሰሜናዊ ኑእ
 1423. ሽሪምፕ ጋምቤሪ
 1424. ቁኒን መርበብ
 1425. ቆጽሊ ባሕሪ
 1426. ተመን ባሕሪ
 1427. ተምሪ ባሕሪ
 1428. ክንፊ ዝባን
 1429. ክንፊ ጎሎ
 1430. ክንፊ ጭራ
 1431. ዓሳ ለግለግ
 1432. ዓሳ መኖኮስ
 1433. ዓሳ ሰለሞን
 1434. ዓሳ ተዅላ
 1435. ዓሳ ኣንበሪ
 1436. ዓሳ ኮኾብ
 1437. ደርሆ ማይ
 1438. ድርዒ ዓሳ
 1439. ጭሕሚ ኮድ
 1440. ጭራ ክረይፊሽ
 1441. ጽፍሪ ዓንቓሪቦ
 1442. ሃዳኒ ሃመማ
 1443. ለፋይ ሽላ
 1444. ሰማያዊት ቲት
 1445. ንኣሽቱ ኣዕዋፍ
 1446. እንቋቑሖ ዑፍ
 1447. እንዳእቲ ጨራሩ
 1448. ክሳድ ጭሩ
 1449. ክንፊ መንገብገብ
 1450. ውላድ ጭሩ
 1451. ዓቢይ ቲት
 1452. ደርሆ መሮር
 1453. ጎጆ ዑፍ
 1454. ጎጆ ጨራሩ
 1455. ጢጡ ገዛ
 1456. ጭሩ ገበላ
 1457. ጭሩ ዑፍ
 1458. ጸላም ስርኒሕ
 1459. ጸላም ዋሪ
 1460. ላርቫ ሓሰኻ
 1461. ሓርጃም ጋዝዕ
 1462. መረመሰሲ ጭሕሙ
 1463. መርበብ ኮምፒተር
 1464. መርዓት ሕንዚዝ
 1465. ሙስክ ብዕራይ
 1466. ማሳ ሕንዚዝ
 1467. ምራኽ ውዕላ
 1468. ስቶኣት አርሚን
 1469. ቀርኒ ውዕል
 1470. ቀርኒ ዓጋዜን
 1471. ባልዕ ሓሰኻ
 1472. ተባዕታይ ውዕላ
 1473. ኣንስተይቲ ውዕላ
 1474. ክንፊ መንገብገብ
 1475. ዓለባ ሳሬት
 1476. ጭራ ኣንጭዋ
 1477. ጭራ ወኻርያ
 1478. ጸጓር እንስሳ
 1479. ልዓት ፋስ
 1480. መረመሰሲ ጭሕሙ
 1481. መሳልል ኣስካላ
 1482. መስምዒ ጸጕሪ
 1483. መስአ ሳዕሪ
 1484. መንቂ መለንኪኖ
 1485. መጋዝ አሌትሪክ
 1486. ምክት ሓሰማ
 1487. ሞዶሻ ማርተሎ
 1488. ሰንኬሎ ሽንኬሎ
 1489. ሻምብቖ ማይ
 1490. ሻንኬሎ ሰንኬሎ
 1491. ቀርኒ ጤል
 1492. ብዕራይ ኣርሓ
 1493. ኣርሓ ሓሰማ
 1494. ኣርሓ ብዕራይ
 1495. ኣንስተይቲ ሓሰማ
 1496. ኣፍ ጡብ
 1497. ኣፍራዛ መዅዓቲ
 1498. ክንፊ መንገብገብ
 1499. ወላድ ሓሰማ
 1500. ዑፍ ካናሪ
 1501. ዓጻዲት ሳዕሪ
 1502. ደርሆ ማይ
 1503. ድርዒ ጎብየ
 1504. ጕለ ጡብ
 1505. ጫቝት ደርሆ
 1506. ጫፍ ጭራ
 1507. ጭሕሚ ጤል
 1508. ጸጕሪ ጤል
 1509. ፋረ ጎንጎኖ
 1510. ሓረስታይ ገባር
 1511. ሓጹር ዕንጨይቲ
 1512. ሓጹር መካበቢያ
 1513. ሕርሻ ማሕረስ
 1514. መንገዲ ዓዲ
 1515. ማሕረስ ሕርሻ
 1516. ምእላይ ጀርዲን
 1517. ሪቕ መኽዘን
 1518. ቀጽሪ ግቢ
 1519. ተሰሓቢ ተጎታቲ
 1520. ተሳሓቢ ተጎታቲ
 1521. ተኽሊ ሓጹር
 1522. ኣሕምልቲ ሰራውር
 1523. እኽሊ ዘራእቲ
 1524. ኩምራ ድዅዒ
 1525. ካውሎ ፊዮሪ
 1526. ዋና መንገዲ
 1527. ዒባ ድዅዒ
 1528. ድልድል ሪቕ
 1529. ድዅዒ ዒባ
 1530. ገዛቨትሮ ግሪንሃውስ
 1531. ጉድጓድ ድዅዒ
 1532. ግራት ሕርሻ
 1533. ፍረታት ዝህብ ተኽሊ
 1534. መንቕሒት ስዓት
 1535. ርብዒ ስዓት
 1536. ቀስቲ ስዓት
 1537. ቀስቲ ካልኢት
 1538. ንግሆ ረፍዲ
 1539. ሃረም ፒራሚድ
 1540. ሃሳስ ሰማያዊ
 1541. ሃሳስ ቀጠልያ
 1542. ሊላ ቪዮላ
 1543. ሊትሮ ምዓቀኒ
 1544. ሓሙኹሽታይ ሸያብ
 1545. ሕንጻጽ መስመር
 1546. መስርዕ ሕብርታት
 1547. መስኵዒ ኣምፑል
 1548. መስፈሪ ሊትሮ
 1549. መንቀጺት ጸጕሪ
 1550. ሚዛን ሰልሲዩስ
 1551. ማእከል ሕንብርቲ
 1552. ሰንቲ ሜተር
 1553. ሰያፍ ጋድም
 1554. ስሉስ ኵርናዕ
 1555. ብርቱኳዊ ኣራንቻዊ
 1556. ተነጻጻሪ ጎኖ
 1557. ኣምፑል ልቺ
 1558. ኪሎ ዋት
 1559. ክቢ ዓንኬል
 1560. ኲብ ኩቦ
 1561. ኳድራት ሜተር
 1562. ወሰናስን ጫፍ
 1563. ጫላይ ሓመዳይ
 1564. ጸርጊ ጩራ
 1565. ሃጽፊ ሙቐት
 1566. ሓቒቕ በረድ
 1567. መሰረት ደመና
 1568. ቀስቲ ኮምፓስ
 1569. በረዳዊ ዝናብ
 1570. በርቂ ጽሓይ
 1571. ብርቱዕ ዝናብ
 1572. ቦታ ዝናብ
 1573. ነጕዲ ነጐዳ
 1574. ነጥቡ ዝናብ
 1575. ነጥቢ ማይ
 1576. ኩነታት ኣየር
 1577. ካፋ ዝናብ
 1578. ዘለላ በረድ
 1579. ዝሑል ገጽታ
 1580. ዝናብ በረድ
 1581. ደመና ደበና
 1582. ደረጃ ሙቐት
 1583. ግመ ዕንብረ
 1584. ለይትን ምዓልትን (24 ስዓት)
 1585. ጻዕዳ ጀብና (ፎርማጆ)
 1586. ኣካል መፍረ (ኣንስተይቲ)
 1587. ጸላም ከብዲ (ከብዲ)
 1588. ናይ ዳዶ (ተዘዋሪ)መፍትሕ
 1589. እግሪ ኢድ (እንስሳ)
 1590. ዕጥቂ ምሓምበሲ (ደቂ-ተባዕቲዮ)
 1591. ፍረ-ነብሲ ኣስኪት (ንእንስሳ) ፍርንጭት
 1592. መተሓላልፎ ኮሪዶር (ኮሪዶዮ)
 1593. መተሓላልፎ ኮሪዶር (ኮሪዶዮ)
 1594. ጓል ኣቦ (ጓለቦ) ጓል ኣደ (ጓለደ)
 1595. መእተዊ ሲዲ (ኣብ ኮምፒተር)
 1596. ቱቦ ማይ (ጎማ ማይ)
 1597. ናይ ሓጋይ (ጊዜ ቁሪ) ገጽ መሬት
 1598. ዕጥቂ መሓምበሲ (ናይ ደቂ ተባዕቲዮ)
 1599. ቀስቲ ደቒቕ (ኣብ ሰዓታ እታ ደቓይቕ እትሕብር ቀስቲ)
 1600. ስድራ ቤት ዘመድ ቤተ-ሰብ
 1601. ኣብ ቤት-ትምህርቲ ዝርከብ ክፍሊ
 1602. ኣብ ቤት-ትምህርቲ ዝብላዕ ምግቢ
 1603. ስግራ ቤት ቤተ ሰብ
 1604. በዓል ቤት በዓልቲ ቤት
 1605. ኣሕሙ ሓሙን ሓማትን ብሓባር
 1606. መርመራ ደም ወኪል ደም
 1607. መሸፈኒ ቁስሊ መሓከሚ ቁስሊ
 1608. ናይ ሓደጋ ቁጽሪ ስልኪ
 1609. ናይ መስምዒ ሓገዝ መስምዒ
 1610. መቐበሊ ገንዘብ መኽፈሊ ቦታ
 1611. ተሓዚት ገንዘብ ተቐባሊት ገንዘብ
 1612. ናይ ምግቢ ዕዳጋ ኩዳር
 1613. መነስነሲ ጨው እንዳ ጨው
 1614. ቢያቲ ኮፍ መበሊ ጣሳ
 1615. ናይ ልስሉስ መስተ ጥርሙዝ
 1616. ናይ መመገቢ ኣቑሑት ኮምፕለቶ
 1617. ናይ ስጋ ካራ ጎዞሞ
 1618. ናይ ባኒ ጣውላ ሉሕ
 1619. ናይ ጽማቝ ለሚን ጆግ
 1620. ናይ ፕላስቲክ ሳንጣ ፈስታል
 1621. ዕሹግ መግቢ መግቢ ስቃጥላ
 1622. ጭሖሎ ሒላብ ዓሚቚ ሽሓኒ
 1623. ምቑር ሕብስቲ ኬክ ቢሽኮቲ
 1624. በራድ ጀበና ቍራዕ ጻሕሊ
 1625. ናይ ሻሂ ጣሳ ኩባያ
 1626. ናይ ክሽነ መሐበስ ኢድ
 1627. ስቶኪንግ ነዊሕ ካልሲ ካልሲ
 1628. ቁልፊ ቅናት ዞና ከባቢ
 1629. ባኖ ኮምፕለቶ ሙሉእ ክዳን
 1630. ናይ ስረ መስኵዒ ቁልፊ
 1631. ናይ ደገ ጁባ ሕሽኩል
 1632. ኣብ ብርኪ ዝበጸሕ ካልሲ
 1633. ኣብ ብርኪ ዝበጽሕ ካልሲ
 1634. ጸንብላሊዕ ክራባታ ፋርፋላ ክራባታ
 1635. ጥማር ዕታር ዕንባባ
 1636. ጥውይዋይ ስልኪ ሞላ
 1637. መዝወሪ መስኒ ካቻ-ቪተ
 1638. ቀዳማይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ
 1639. ስጕሱግ ዲስክ ሲዲ-ሩም
 1640. ተኒስ ጠረጴዛ ፒንግ-ፖንግ
 1641. ናይ ሎብስተር ጽፍሪ-ዓንቓሪቦ
 1642. ናይ ውዕላ ጨንፋር-ቀርኒ
 1643. ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ቦርሳ
 1644. ናይ ስድራ-ቤት ስም
 1645. ድኳ መርገጽ-እግሪ መቖሚ
 1646. ስኳሽ ፒንግ-ፖንድ መንደቕ
 1647. ንእሽቶ ሓውሲ-ደሴት ከውሒ
 1648. ሰማይ መንግስተ-ሰማይ ገነት
 1649. ምድሪ-ቤት መሬት ባይታ
 1650. ቀዳማይ-ዋና መድረኽ ተዓዘብቲ
 1651. እኖሓጎ ዓባይ ኣደ ዓባይ
 1652. እኖሓጎ ኣደ ዓባይ ዓባይ
 1653. ወዲ ሓወቦ ወዲ ኣሞ
 1654. ወዲ ሓው ወዲ ሓውቲ
 1655. ጓል ሓው ጓል ሓውቲ
 1656. ሱር ሕቖ መሰረት ሕቖ
 1657. ቆሎ ስኒ መርዓት ሰኒ
 1658. ጤረር ላዕሊ ጫፍ ዝባን
 1659. ኣኦርታ ቀንዲ ሱር ደም
 1660. ፍንጃል ቡን ዝስተዮ ኩባያ
 1661. ላስቲክ መትሓዚ ጽጕሪ
 1662. ሓኽሊ ልዓት ኢድ
 1663. ሕዛብ ሻርባ መንዲል
 1664. ቀለቤት እዝኒ ኩትሻ
 1665. ቦርሳ ሳንጣ ቁርባበሻ
 1666. ተመጣጢ ገመድ ላስቲክ
 1667. ናይ ማይ ልብሲ
 1668. ናይ ማይ ስረ
 1669. ናይ ርእሲ መንዲል
 1670. ናይ ኢድ ቦርሳ
 1671. ናይ ዝናም ልብሲ
 1672. ናይ ዝናም ስረ
 1673. ናይ ዝናም ክዳውንቲ
 1674. ናይ ዝናም ጃኬት
 1675. ናይ ዲኖ ካቦት
 1676. ናይ ጉዕዞ ቡት
 1677. ናይ ጸሓይ መረጼን
 1678. ዕጥቂ ምሓንበሲ ቢኪኒ
 1679. ጨርቒ ቖልዓ ዲያፐር
 1680. ሓጹር መካበብያ ካንቸሎ
 1681. መሸጎሪ ተሽጋጥ መዕጸዊ
 1682. መቐበል ኣጋይጅ ሳሎን
 1683. መንበሪ ገዛ ቤት
 1684. መደያይቦ ደረጃታት ኣስካላ
 1685. ማዕጾ ካንቸሎ በሪ
 1686. ርሻን መንበሪ ኣባይቲ
 1687. ሰንደቕ ዓላማ ባንዴራ
 1688. ሳሎን መቐበል ኣጋይሽ
 1689. ባስካ ምሕጸቢ ሰውነት
 1690. ባንዴራ እተንበልብለሉ ባላ
 1691. ብመስርዕ ዝተለጋገበ ገዛ
 1692. ናይ መረባብዕ ርሻን
 1693. ናይ መፍትሕ ነዃል
 1694. ናይ ባንዴላ ባላ
 1695. ናይ ባኞ ባስካ
 1696. ናይ ገዛ መንደቕ
 1697. ናይ ገዛ ናሕሲ
 1698. ኣፍ ደገ ኣፋፌት
 1699. ካንቸሎ በሪ ማዕጾ
 1700. ደንደስ ማዕጾ ድርኵዂት
 1701. ድንኳን መዘርግሒ ሽኻል
 1702. ጐሓፍ ርስሓት ድርባይ
 1703. ጥርሙዝ መረጼን ቨትሮ
 1704. ሓርአ ቀልቀል ኣውጽአ
 1705. ሓነፍያ ሩቢኔቶ ቡምባ
 1706. መንጫዕጫታ መሕጸቢ ሰብነት
 1707. መወተፊ ተሰኳዒ ድብኦ
 1708. ማይ ምሕጸብ ሰውነት
 1709. ሰፍነግ መሕሰቢ ሰውነት
 1710. ሶኬት መስኵዒ ኳሬንቲ
 1711. ሽሓኒ ምሕጸብ አቑሑት
 1712. ሽጎማኖ መሐበስ ኢድ
 1713. ቁራዕ ጻሕሊ ድስቲ
 1714. ባስካ ምሕጸቢ ሰውነት
 1715. ብልቃጥ መሕጸብ ስኒ
 1716. ብልቓጥ ሳምና ስኒ
 1717. ቨነስያዊ መጋረዲ ሰራንዳ
 1718. ናይ መንደቕ መብራህቲ
 1719. ናይ ሳምና ዓፍራ
 1720. ናይ ስራሕ ባንኮ
 1721. ናይ ሽቓቕ ከብሒ
 1722. ናይ ሽቓቕ ኩርሲ
 1723. ናይ ሽቓቕ ወረቐት
 1724. ናይ ቀመም ከብሒ
 1725. ናይ ባኞ ባስካ
 1726. ናይ ቫዞ ተኽሊ
 1727. ናይ ኣካል መጸራረዩ
 1728. ናይ ኤለትሪክ መስኵዒ
 1729. ናይ ከብሒ ማዕጾ
 1730. ናይ ኪሽነ ጣውላ
 1731. ናይ ክሽነ መንፈሲ
 1732. ናይ ክሽነ ከብሒ
 1733. ናይ ክሽነ ኩርሲ
 1734. ናይ ክሽነ ጣውላ
 1735. ናይ ጸጕሪ ብራሽ
 1736. ኢድ ልዓት መስሓቢ
 1737. ኣስፓስላ መሕጸቢ ኣቑሑት
 1738. እቶን ፋርነሎ ምድጃ
 1739. ኩርሲ ሰድያ መንበር
 1740. ዝረስሐ አቑሑት ምግቢ
 1741. ዝባን መስርሒ ጣውላ
 1742. ድስቲ ቁራዕ ጻሕሊ
 1743. ጥስቲ ሽሓኒ ቫስካ
 1744. ጻሕሊ ስልጣንያ ድስቲ
 1745. ፍርጅ መዝሓሊ ሳጹን
 1746. ፐላስቲክ ጐሓፍ ሳንጣ ጐሓፍ
 1747. መሽፈኒ ዓራት ኮፕሪለቶ
 1748. መንጠልጠሊ ክዳን ታካባኖ
 1749. መጸግዒ ዘለዎ ኩርሲ
 1750. ሳሎን መቐበል ኣጋይሽ
 1751. ሽምዓ መስርሒ ሰፈፍ
 1752. ባንኮ ኮፍ መበሊ
 1753. ተመዛዚ ተሰሓቢ ሳጹን
 1754. ተቖጻጻሪ ዋሕዚ ኤለትሪክ
 1755. ናይ ስእሊ መቓን
 1756. ናይ ቫዞ ተኽሊ
 1757. ናይ ተሌፎን ገመድ
 1758. ናይ ናሕሲ መብራህቲ
 1759. ናይ ንባብ መብራህቲ
 1760. ናይ ኣሳእን ከብሒ
 1761. ናይ ክርቢት ባኮ
 1762. ናይ ኮሞዲኖ መብራህቲ
 1763. ናይ ዕንባባ ቫዞ
 1764. ናይ ዕንባባ ዕትሮ
 1765. ናይ ጫማ ከብሒ
 1766. ኣንሶላ ነጸላ ዓራት
 1767. ኩርሲ ሰድያ መንበር
 1768. ኮፕሪለቶ መሽፈኒ ዓራት
 1769. ዘንቢል ጎሓፍ እንዳጓሓፍ
 1770. ድቢ ባምቡላ ድቢ
 1771. ልዓት ኢደ መትሓዚ
 1772. መለንኪኖ መንቂ መለንቀይ
 1773. መሳርሒ ናውቲ አቑሑት
 1774. መንደሊ መፈርፍዒ መጐርጒሒ
 1775. መደረብታ ቅትርቲ ብሎኒ
 1776. ሰርሳሪት ነዳሊት ማኪና
 1777. ቀጸላ ሰሌዳ ነጸላ
 1778. በትሪ ሙርኩስ ዘንጊ
 1779. ብልሒ ስሕለት ጫፍ
 1780. ተቐባል መስኒ ዳዶ
 1781. ተዓጻፊ መስመር ሜትሮ
 1782. ናይ መንደቕ ወረቐት
 1783. ናይ ኤለትሪክ መንደሊ
 1784. ናይ ካራ ልዓት
 1785. ኣስባስላ ብራሽ መኾስተር
 1786. ዓንዲ ወርወር ባላ
 1787. ድሪል መኹዓቲ መቦርቦሪ
 1788. ጉጤት መቐርቀር ገረድ
 1789. መደብ ትምህርቲ ፕሮግራም
 1790. ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ
 1791. ናይ ምሳሕ ፍደሳ
 1792. መኽፈሊ ዕዳ ቢል
 1793. መዝገብ ቅብሊት ገንዘብ
 1794. መጋረዲ መኸወሊ መዕገቲ
 1795. ማሕተም ቡስጣ ቴምብር
 1796. ማሽን መዓደሊት ገንዘብ
 1797. ቀዳሒት ሓታሚት ማኪና
 1798. ቦስጣ መልእኽቲ ደብዳቤ
 1799. ናይ ቦስጣ ኣድራሻ
 1800. ናይ ኮምፒተር መላግቦ
 1801. ናይ ገንዘብ ካርድ
 1802. ናይ ጽርግያ ስም
 1803. ናይ ፖስታ ሳጹን
 1804. ኣገልግሎት ምትሕልላፍ ገንዘብ
 1805. መጕልሒ ድምጺ ማይክሮፎን
 1806. መጣበቒ ማኪና ስተፕለር
 1807. ረክላም መላለዪ መግለጺ
 1808. ሰሌዳ ምርኢት ስክሪን
 1809. ስኣሊት ማኪና ካሜራ
 1810. ስኣሊት ማኪና ካሜራ
 1811. ስእላዊ መግለጺ ዳያግራም
 1812. ስክሪን ጽፍሒ ምርኢት
 1813. ብቀለቤት ዝተጠምረ መጽሓፍ
 1814. ብቐለቤት ዝተጠመረ መጽሓፍ
 1815. ናይ ስእሊ ኣስፒሎ
 1816. ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ
 1817. ናይ ጋዜጣ ዓንቀጽ
 1818. ናይ ፊልም መስኣሊት
 1819. ካርታ ኩነታት ኣየር
 1820. ፋይል ሓቛፊ ወረቐት
 1821. ፍሎፒ ዲስክ ዲስከት
 1822. ሉሕ መንሸራተቲ በረድ
 1823. ሉሕ መንሻትሒ ማዕበል
 1824. ሓላው ልዳት ቦርቴረ
 1825. መንገዲ ሜዳ ጎልጎል
 1826. ሜዳ ኵዕሶ እግሪ
 1827. ራኬት ሻፎ ጐመድ
 1828. ሳዕስዒት ምንሽታት በረድ
 1829. ስእኒ ምንሽታት በርድ
 1830. ስኪ መንሻትሒ በረድ
 1831. ሻፎ ሆኪ በረድ
 1832. ቅድድም ምንሽታሕ በረድ
 1833. ተጻዋቲት ኵዕሶ ኢድ
 1834. ተጻዋታይ ምንሽታሕ በርድ
 1835. ተጻዋታይ ምንሽታት ማዕበል
 1836. ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ
 1837. ቶቦጋን መንሽታትሒ በረድ
 1838. ናይ ምንሽታት በርሪ
 1839. ናይ ቅሉዕ ቦታ
 1840. ናይ በረድ ሆኪ
 1841. ናይ በረድ ኵዕሶ
 1842. ናይ በረድ ግምቢ
 1843. ናይ ባድሚንተን ራኬት
 1844. ናይ ባድሚንተን ኵዕሶ
 1845. ናይ ተኒስ ራኬት
 1846. ናይ ተኒስ ኵዑሶ
 1847. ናይ ነዊሕ ዝላ
 1848. ናይ ዳኛ ፊስካ
 1849. ናይ ጎቦ ጉዕዞ
 1850. ክሮስ ካንትሪ ስኪ
 1851. ኵዕሶ ተኒስ ጠረጴዛ
 1852. ዕጥቒ ምንሽታሕ በረድ
 1853. ዘንጊ ስፖርት በረድ
 1854. ዝላ ምንሽታት በረድ
 1855. ዳኛ መንጎኛ ሽማግለ
 1856. ጉዕዞ ምንሽታሕ በረድ
 1857. ጉዕዞ ምንሽታት በረድ
 1858. ግጥም ኵዕሶ እግሪ
 1859. ጐመድ ሻፎ በትሪ
 1860. ጣውላ ዝላ ማዕበል
 1861. ጥውይዋይ ምንሽታት በረድ
 1862. ጸወታ ምንሽታት ማዕበል
 1863. ጸወታ ኵዕሶ ሰኪዔት
 1864. ጸወታ ኵዕሶ ኢድ
 1865. ጸወታ ኵዕሶ እግሪ
 1866. ሑጻማ ገምገም ባሕሪ
 1867. ሓዲድ መንገዲ ባቡር
 1868. መሕምበሲ ገምገም ባሕሪ
 1869. መደበር ሓይሊ ኤለትሪክ
 1870. ምሕንበሲ ገምገም ባሕሪ
 1871. ትካል ሓይሊ አሌትሪክ
 1872. ናይ መካይን ጽርግያ
 1873. ናይ ጎቦታት ሰንሰለት
 1874. ኢንዱስትሪያዊ ከባቢ ቦታ
 1875. ከባብ ቅርጺ ዓለም
 1876. ዳገት መዕረፊ ጀላቡ
 1877. ጎቦ ኮረብታ ከውሒ
 1878. ጫፍ ጤረር ጥርዚ
 1879. ፉርዳ ሹግሹግ ባሕሪ
 1880. ልሕጺ ቅላጥ ቅራፍ
 1881. ናይ በረኻ ፍራውላ
 1882. ናይ ዑፍ ቸሪ
 1883. ናይ ጎቦ ፍራሲኖ
 1884. ናይ ጽሕዲ ኮኖ
 1885. ገረብ ኦም ሓረግ
 1886. ጻዕዳ ገረብ ኦክ
 1887. ፍረ ዝህብ ገረብ
 1888. ሹሻን ፋሲካ ዳፎዲል
 1889. ናይ ማይ ሹሻን
 1890. ናይ በረኻ ኣኒሞን
 1891. ናይ ቫዞ ተኽሊ
 1892. ናይ ዕንባባ ቫዞ
 1893. ናይ ዕንባባ ኣጕሚ
 1894. ናይ ዕንባባ ዕትሮ
 1895. ናይ ዕንባባ ጭንፈር
 1896. ናይ ጸገረዳ ኣጕሚ
 1897. ናይ ጽገረዳ ኣጕሚ
 1898. ዕሲ ስያሕ ቃንጥሻ
 1899. ጥማር ዕታር ዕንባባ
 1900. መግፈፊ ዓሳ ሰኪዔት
 1901. መግፈፊ ዓሳ ዘንጊ
 1902. ናይ ባሕሪ ተኽሊ
 1903. ናይ ኢድ መርበብ
 1904. ናይ ዓሳ ዓንቃሪቦ
 1905. ኣቑሑ መጽመዲ ዓሳ
 1906. ድራባ መቝለብ ዓሳ
 1907. ድራባ መግፈፊ ዓሳ
 1908. ድርዒ ዛዕጎል ፋጋ
 1909. ገመድ መግፈፊ ዓሳ
 1910. ጕርጉማ ነፋይ ዓሳ
 1911. ጭራ መላልሽ ዘነብ
 1912. ክንቲት ሕመቕ ልስሉስ
 1913. ጭሩ ገበላ ጢጡ
 1914. ጭራ መላልሽ ዘነብ
 1915. ተመን ጸሊም ሳዕሪ
 1916. ኣሰር እግሪ ወኻርያ
 1917. ኣፍዑት መርዛም ተመን
 1918. መገፈጢ ራስልትረሎ መጽሓሪ
 1919. ብልሒ ስሕለት ጫፍ
 1920. ታኒካ መነብነቢ ማይ
 1921. ናይ ሓሰር መስአ
 1922. ናይ ማይ ቱቦ
 1923. ናይ ኣታኽልቲ መቐስ
 1924. ናይ ጀርዲን ናውቲ
 1925. ኡንዱላት ንእሽቶ ሕንጻይ
 1926. ሓራሲት ማኪና ትራክቶር
 1927. ሓጹር መንደቕ ረግሓት
 1928. ሓጹር መካበብያ ካንቸሎ
 1929. ሓጹር መካበብያ ደጎል
 1930. ናይ ማይ ቱቦ
 1931. ናይ ጽዕነት መኪና
 1932. ናይ ጽዕነት ማኪና
 1933. ናይ ፍረታት ጀርዲን
 1934. እክሊ ዘርኢ ፍረ
 1935. እኽሊ ዓይነት እኽሊ
 1936. ገንኢ ድርቛ ቖፎ
 1937. ስዓት ጊዜ እዋን
 1938. ናይ መንደቕ ስዓት
 1939. ናይ ስዓት ማሕተም
 1940. ናይ ስዓት ኣመልካቲ
 1941. ናይ ኢድ ስዓት
 1942. ናይ ካልኢት ኣመልካቲ
 1943. ናይ ደቂቕ ኣመልካቲ
 1944. ካርድ መመዝገቢ ስዓት
 1945. ወቕቲ ቁሪ ቀውዒ
 1946. ዋግዋጎ ጽልግልግ ዓራርቦ
 1947. ዓውደ ኣዋርሕ ካላንደር
 1948. ሮዛ ጽገረዳዊ ሕብሪ
 1949. ስፍሓት ቦታ መኻን
 1950. ቁመት ንውሓት ብራኸ
 1951. ቅሲ ዓቅሚ ብዝሒ
 1952. ቅኑዕ ርቡዕ ኩርናዕ
 1953. ብርቱኻናይ ኣራንቾኒ ሽሮዋይ
 1954. ተርሞመተር መዐቀን ረስኒ
 1955. ተቖጻጻሪ ዋሕዚ ኤለትሪክ
 1956. ትርብዒት ርቡዕ ኵርናዕ
 1957. ናይ እዝኒ መስምዒ
 1958. ክብደት ርዝነት ሚዛን
 1959. ኲብ ኩቦ ዳዶ
 1960. ዲግሪ ምዓቀኒ ኩርናዕ
 1961. ግሎብ ቅርጺ ዓለም
 1962. ጽፍሒ ሰጣሕ ስፍሒ ገጽታ
 1963. ህዱእ ንፋስ ፍሽፍሽታ
 1964. ሓበሬታ ኩነታት ኣየር
 1965. መብረቐ ዘለዎ ደመና
 1966. በርቒ ዘስዕብ ነጐዳ
 1967. ተርሞመተር መዐቀን ረስኒ
 1968. ትሑት ጸቕጢ ኣየር
 1969. ትሕቲ ዚሮ ዲግሪ
 1970. ናይ ኮምፓስ ቀስቲ
 1971. ካርታ ኩነታት ኣየር
 1972. ዝናብ ውርጪ በረድ
 1973. ዝዑቕ ጸቕጢ ኣየር
 1974. ናይ ዝባን ክንፊ (ኣ.ብ. ናይ ዓሳ)
 1975. መጠዓዓሚ መዛዘሚ ምግቢ (ዲዘርት)
 1976. ኣቦሓጎ እኖሓጎ (ዓባይ)
 1977. ማንካ ማንካ ምሉእ (ከም ምዓቀኒ)
 1978. ናይ ዳኛ ፊስካ (ኣብ ጸወታ ኵዕሶ)
 1979. ናይ ስራሕ ዕጥቂ ኮምፕላሲዮኒ ቤዛ-ክዳን
 1980. ካልኣይ ደረጃ ሓፈሻዊ ግዴታዊ ቤት-ትምህርቲ
 1981. ኣላይት ወይ ኣላይ ሕሙማት ነርስ
 1982. ምዓልታዊ ምቾት ጠፋኢ ባኻኒ ዘይነባሪ
 1983. መሰጣሕ ሰጠጣ ሰንያ ጸፊሕ ሽሓኒ
 1984. ንእሽቶይ ማንካ ናይ ሻሂ ማንካ
 1985. ማይ መፍልሒ በራድ መፍልሒ ማይ
 1986. ንእሽቶይ ማንካ ናይ ሻሂ ማንካ
 1987. ድራር ዝብልዓሉ ጣውላ መመገቢ ጣውላ
 1988. ቁልፊ ነታ መቖለፊት ጥራሕ ዘስምዕ
 1989. ናይ ሳሎን ጣውላ ሓጺር ጣውላ
 1990. ጫካ ጽሕዲ ጫካ ዲፍራን
 1991. ሓፈሻዊ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ
 1992. ወሓዚ ፈልፋሊ ማይ ዓይኒ-ማይ
 1993. ናይ ባሕሪ ደርሆ-ማይ ኣይደር
 1994. ሃሳስ ሕዋስ ቀጠልያን-ስማያውን ሕብሪ
 1995. ደቂ ሓወቦ ኣሞ ኣኮ ሓውትኖ
 1996. ጓል ሓወቦ ኣሞ ሓትኖ ኣኮ
 1997. ሱር ደም ሻምብቖ ደም ኣርተሪ
 1998. ቀረንቀራ ሸኸና ሓምሓም ርእሲ ርእሲ
 1999. ቁምጣ ስረ ሓጺር ስረ
 2000. ናይ ለይቲ ክዳን ፒጃማ
 2001. ናይ ደገ ጁባ ሕሽኩል
 2002. ናይ ዲኖ ቦርሳ ማሕፉዳ
 2003. ናይ ገምገም ባሕሪ ኵዑሶ
 2004. ናይ ጸጒሪ ሸሪጥ ድሪ
 2005. ኣብ መንኩብ ዝንጥልጠል ቦርሳ
 2006. ኣኖራክ ናይ ማይ ጃካ
 2007. መውጽኢ ትኪ ማፋ ትኪ
 2008. ማፋ ፋንቋ መትረብ ረስሓት
 2009. ሽቓቕ መሕጸቢ ቦታ ባኞ
 2010. ናይ ማዕጾ ደወል ካምፓነላ
 2011. ናይ ዕረፍቲ ገዛ ጎጆ
 2012. ናይ ጕሓፍ ታኒካ እንዳጕሓፍ
 2013. ካብ ኣእማን ዝተሰርሐ መንደቕ
 2014. ደወል ናይ ማዕጾ ደወል
 2015. መጸባበቒ ኣቁሑት ዝትሓዘሉ ቦርሳ
 2016. ማፋ ፋንቋ መትረብ ረስሓት
 2017. ሻሽ ጸግያት ፋሻ ጸግያት
 2018. ሽቓቕ መሕጸቢ ቦታ ባኞ
 2019. ባንኮ ነዊሕ ኮፍ መበሊ
 2020. ቫስካ ሽሓኒ መሕጸቢ ኢድ
 2021. ናይ መመገቢ ኣቑሑት ኮምፕለቶ
 2022. ናይ መስኮት መቓን ልዳት
 2023. ናይ መጸራረዩ ሳንጣ ቦሳ
 2024. ናይ ጽግያት ሻሽ ሞደስ
 2025. ኣርማድዮ ከብሒ ቀዋሚ ሳጹን
 2026. ኣብ መንደቕ ዝለገበ መስኵዒ
 2027. ድርብ መስኩዒ ዘለዎ ሶኬት
 2028. መስቐሊ ቆብዕ መንጠልጠሊ ቆብዕ
 2029. መወልዒ መብራህቲ መወልዒ ሉቺ
 2030. መደገፊ ኢድ ዘለዎ መንበር
 2031. ምንጻፍ ሰደቓ መመርኮሲ ወረቐት
 2032. ሰደቓ ጣውላ ቤት ጽሕፈት
 2033. ሳጹን ተቖጻጻሪ ዋሕዚ ኤለትሪክ
 2034. ቫዞ ናይ ዕንባባ ዕትሮ
 2035. ተለቪዥን ጉጅለ ኣቑሑ ቲቪ
 2036. ናይ ዕንባባ ቫዞ ዕትሮ
 2037. ኣብ ሰንቃ ዝንጥልጠል መብራህቲ
 2038. እግሪ መብራህቲ መቖሚ መብራህቲ
 2039. ኮሞ ተመዛዚ ዘልዎ ሳንዱቕ
 2040. ደወል ስዓት መንቅሒት ስዓት
 2041. ደዋሊት ስዓት መቅሒት ስዓት
 2042. ጥማር ዕንባባ ዕታር ዕንባባ
 2043. ፈትሊ ሽምዓ ፈትሊ መብራህቲ
 2044. መስኒ ቪተ መንቀርቀር መዘወሪ
 2045. መጣበቒ ናይ መንደቕ ወረቐት
 2046. መፋሕፍሒ መፎግፎጒ መልከዪ ኣስፓስላ
 2047. ናይ ካራ ዝተሳሕለ ወገኑ
 2048. ጉርማጽ ንሓዊ ዝኸውን ዕንጨይቲ
 2049. መምሃሪ አቑሑ መምሃሪ መጽሓፍቲ
 2050. ስሩዑ ትምህርቲ ተምሃሮ ምምሃር
 2051. መስርሒ ወይ መጽንዒ ሰደቓ
 2052. መቐበሊ ገንዘብ መኽፈሊ ቦታ
 2053. ቀዳሒት ስእሊ ፎቶኮፒ ማሽን
 2054. ናይ ሓሙሽተ ክሮነር ሳንቲም
 2055. ናይ ሓምሳ ኦረ ሳንቲም
 2056. ናይ ሓምሳ ክሮነር ቅርሺ
 2057. ናይ ሓደ ክሮና ሳንቲም
 2058. ናይ ሓጺን ባጤራ ሳንቲም
 2059. ናይ ሽሕ ክሮነር ቅርሺ
 2060. ናይ ባንክ ባጤራ ቅርሺ
 2061. ናይ ዋጋ ምልክት ወረቐት
 2062. ናይ ዓሰርተ ክሮነር ሳንቲም
 2063. ናይ ዓሰርት ክሮነር ሳንቲም
 2064. ናይ ዕስራ ክሮነር ሳንቲም
 2065. መቖሚ ደው መበሊ መደገፊ
 2066. ሪሞት ኮንትሮል ብርሑቕ መቖጻጽሪ
 2067. ሳንዱቕ ሳጹን ጥቕላል ባኮ
 2068. ናይ ሓታሚት ጥማር ወረቐት
 2069. ናይ የማናይ ሸነኽ ደረት
 2070. ኣብ ጋዜጣታት ዝወጽእ ጽሑፍ
 2071. ሓላው ልዳት ኩዕሶ እግሪ
 2072. መንሸታትሖ ኩርባ መንሸታትሖ መንገዲ
 2073. መንገዲ ጸወታ ክሮስ ካንትሪ
 2074. መድረኽ ተዓዘብቲ ኵዕሶ እግሪ
 2075. ስላሞም ጥውይዋይ ምንሽታት በረድ
 2076. ተጻዋታት ምንሽርታት ክሮስ ካንትሪ
 2077. ናይ ነዊሕ ርሕቐት ጐያዪ
 2078. ናይ ጎቦ ጉዕዞ እግሪ
 2079. ናይ ጸወታ ስኪ ቍልቁለት
 2080. ውድድር ቁልቁለታዊ ምንሽታት በረድ
 2081. ጥውይዋይ መንገዲ ምንሽታት በርድ
 2082. ሕሉም ስንጭሮ ኣሚቕ ቦታ
 2083. ሕርሻ ግራት ደምበ ቊሸት
 2084. መንጠሪ ሉሕ መዝለሊ ጣውላ
 2085. መኽዘን ማያዊ ሓይሊ ኤለትሪክ
 2086. መዓድን ዝኵዓተሉ ቦታ መዐደኒ
 2087. ርእሲ ምድሪ ደንደስ ባሕሪ
 2088. ስእሊ መሬት ገጽ መሬት
 2089. ትካል ማያዊ ሓይሊ አሌትሪክ
 2090. ኣፍደገ መውጽኢ መላገሲ መእለዪ
 2091. ውሓዚ ዓይኒ ማይ ሩባ
 2092. ገምገም ባሕሪ ምሕንበሲ ባሕሪ
 2093. ገጽ ኮረብራ ገምገም ጎቦ
 2094. ግሎብ ኩዕሶኣዊ ቅርጺ ዓለም
 2095. ጸግዒ ኮረብታ ጽግዒ ጎቦ
 2096. ፉርዳ ወሽመጥ ባሕሪ ማርሳ
 2097. ማእከል ሱማ ፍረ ሕመረት
 2098. ጤረር ላዕሊ ጫፍ ዝባን
 2099. ናይ ዕሲ ላዕለዋይ ሽፋን
 2100. ናይ ዕንባባ ቫዞ ዕትሮ
 2101. መጥበዊ ናይ ባህሪ እንስሳ
 2102. ጻህያይ ባሕሪ ሓምሊ ባሕሪ
 2103. ሰፈር ጭሩ ጎጆ ጭሩ
 2104. ናይ ወጋሕታ ጭሩ ገበላ
 2105. ንእሽቶ ጭሩ ውላድ ጭሩ
 2106. ጉድጓድ ወኻርያ መንገዲ ወኻያ
 2107. ሰባር ደንኵል ሰተር ድንኵል
 2108. ሳላ ኩርዅሮ ቆብዕ ባህሌላ
 2109. ከብዲ እግሪ ወይ ኢድ
 2110. መንበሪ ሓረስታይ ገዛ ሓረስታይ
 2111. ሰባር ደንኵል ሰተር ድንኵል
 2112. ናይ ሓራሲት ማኪና ተሰሓቢ
 2113. ናይ ሕርሻ መስመር ጽርግያ
 2114. ጥርዚ መንገደ ኣጋር ማርሻፐዲ
 2115. ደወል ስዓት መንቅሒት ስዓት
 2116. ደዋሊት ስዓት መቅሒት ስዓት
 2117. ድሕሪ ቀትሪ ድሕሪ ፋዱስ
 2118. ቀጠልያ ሓምላይ ቆጻል ጉዕ
 2119. ናይ ምድሪ ቤት መውዓዩ
 2120. ናይ ሰማያዊ ዝኸደ ቀጠልያ
 2121. ደሚቕ ቀጠልያ ዉጹእ ቀጠልያ
 2122. ሕማቕ ኩነታት ኣየር ማዕብል
 2123. ብርቱዕ ናይ በረድ ዝናብ
 2124. ጽሓይ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር
 2125. ሓመዳዊ ናይ ማይ-ጨባ ጅብና (ፎርማጆ)
 2126. ናይ ገምገም ባሕሪ ጓይላ (ፓርቲ)
 2127. ናይ ቤት-ትምህርቲ ጎልጎል ሜዳ መጻወቲ ጎልጎል
 2128. ኣብ ንእሽቶ ቀረጺት ዝተዓሸገ ቀጠፍ ሻሂ
 2129. ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ትምህርቲ
 2130. ዪኒቨርሲቲ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ኮለጅ
 2131. መቐመጢ ልብሲ ናይ ክዳን ቅዉም-ሳጹን
 2132. ሱር ደም ሻምብቖ ደም መንገዲ ደም
 2133. መጎልበቢ ሻሽ ኣደሬ መንዲል ሕዛብ
 2134. መጎልበብ ሕዛብ መንዲል ሻርባ ነጸላ
 2135. ናይ ጁባ ቦርሳ ማሕፉዳ ፖእቶፎልዮ
 2136. ዝሕንገጥ ቦርሳ ናይ ሕቆ ቦርሳ
 2137. መሕጸቢ ገጸ ሽሓኒ መሕጸቢ ኢድ
 2138. መእተዊ መፍትሕ ናይ መፍትሕ ነዃል
 2139. መእተዊ ማዕጾ ናይ ቅድሚት ማዕጾ
 2140. ቅድሚ ገዛ ናይ ቅድሚት መንደቕ
 2141. እንዳ ጐሓፍ እንዳ ርስሓት መጐሓፊ
 2142. ዓንዲ ሓጺን መሓውር ህንጻ ዓንዲ
 2143. መሕጸቢ ገጸ ሽሓኒ መሕጸቢ ኢድ
 2144. መወልዒ መብራህቲ መጥፍኢ ዋሕዚ ኤለትሪክ
 2145. ምሕምባስ ምሕጻብ ኣብ ማይ ምጥላቕ
 2146. ኣብ መንደቐ ዝለግብ መስኵዒ ኤለትሪክ
 2147. ጋርዛ መሓከሚ ሻሽ መዘነኒ ቁስሊ
 2148. ናይ መብራህቲ መቐመጢ ኮፍ መበሊ
 2149. ናይ ሳሎን ጣውላ ሓጺር ጣውላ
 2150. ናይ ቤት ጽሕፈት ጣውላ ሰደቓ
 2151. ናይ ዓለባ ምንጻፍ ነዊሕ ምንጻፍ
 2152. ከብሒ ናይ መጽሓፍቲ ከብሒ ሽልፍ
 2153. ናይ ኢድ ስራሕ ኢደ ጥበብ
 2154. ንወረቐት መሸፈኒ መንደቕ ዝኸውን መጣበቒ
 2155. ቪድዮ ካመራ ማኪና ቀዳሒት ቪድዮ
 2156. ናይ ሰራሕ ሕይወት ቁጠባዊ ሕይወት
 2157. መዋህለዊ ገንዘብ ናይ ገንዘብ ሓሰማ
 2158. ሽም ጥምቀት መጸውዒ ስም ስምካ
 2159. ተቐባሊ ደብዳቤ ኣድራሻ ተቐባሊ ደብዳቤ
 2160. ናይ ሓሙሽተ ሚእቲ ክሮነር ቅርሺ
 2161. ናይ ሓድ ሚእቲ ክሮነር ቕርሺ
 2162. ናይ መተሓላለፊ ዘንገብ ቅጥዒ ፎርም
 2163. ናይ ክልተ ሚእቲ ክሮነር ቅርሺ
 2164. ርእሰ ዓንቀስ ቀንዲ ሓሳብ ኣርእስቲ
 2165. ቪድዮ ካመራ ማኪና ቀዳሒት ቪድዮ
 2166. ናይ ሰኣሊት ማኪናይ መግሊሒ ጥርሙዝ
 2167. ናይ ኢድ ቴለፎን ሞባይል ተለፎን
 2168. ተሓንጋጢ ሳንጣ ናይ ሕቖ ሳንጣ
 2169. ካብ በረድ ዝተሰርሐ ምስሊ ሰብ
 2170. ክፉት ምንሽርታት በረድ ክሮስ ካንትሪ
 2171. ልዑል ሓልይሊ አሌትሪክ ዘለዎ መስመር
 2172. ሕርሻ ግራት ቁሸት ጕልቲ ውርሻ
 2173. ሸረሮ ብንፋስ ትሽክርከር ምንጪ ጽዓት
 2174. ናይ ህጹጽ ጽርግያ ኣውራ ጎደና
 2175. ኮረብታ ኩርባ ገምገም ኩርባ ዓቐበት
 2176. ጸሊም ፍረ ዘለዎ ዓጋም ብሉበሪ
 2177. ምሂር ገልገል ፈረስ ዒሉ ፈረስ
 2178. ዕየት ቃዕዮ ሌማ ላዳ ሬማ
 2179. ሕርሻ ግራት ቁሸት ጕልቲ ውርሻ
 2180. ሽፋን ዛዕጎል ድርዒ ቅራፍ ቅላጥ
 2181. ቅድሚ ቀትሪ ናይ ንግሆ ረፍዲ
 2182. ቀስተ ደመና ቅናት ኣደይ ማርያም
 2183. ናይ ወቕቲ ቁሪ ኩነታት ኣየር
 2184. ካብ ዘሮ ንላዕሊ ደረጃ ሙቐት
 2185. ዝናም በረድ ዘለዎ ኩነታት ኣየር
 2186. ናይ ስድራ-ቤት ስም ናይ ዓሌት ስም
 2187. መጸውዒ ስም ስም ክርስትና ስም ጥምቀት
 2188. ናይ ኣቦ ስም ናይ ስድራ ስም
 2189. ተንቅሳቓሲ ስእሊ እትቐርጽ ካሜራ ቪድዮ ካሜራ
 2190. ናይ ካርቱን ዛንታ ዘስሕቕ ስእሊዊ ዛንታ
 2191. ሳእኒ ምንሽታሕ በርድ ገይርካ ዝጽወት ጸወታ
 2192. በትሪ ሆኪ በረድ ሻፎ ሆኪ በረድ
 2193. ብሳእኒ ምንሽታሕ በርድ ገይርካ ሽታሕታሕ ምባል
 2194. ናይ ሰንበት ጉዕዞ ናይ ሰንበት ዙረት
 2195. ጎጆ ጨራሩ ሳጹን እንዳ ጨራሩ ጋቢያ
 2196. ፋዱስ ፍርቂ ምዓልቲ እዋን ምሳሕ ቀትሪ
 2197. ካብ ዘሮ ንታሕቲ ናይ ምብራድ ደረጃ
 2198. ናይ መንገዲ ቡት ናይ ጉዕዞ ቡት (ሳእኒ)
 2199. ናይ ፒንግ-ፖንግ ሻፎ፤ ናይ ተኒስ ጠረጴዛ ጐመድ
 2200. ናይ ጎልፎ ቆብዕ ካብ ጸምሪ ዘተሰርሐ ቆብዕ
 2201. ኣብ መንኩብ ኣንጠልጢካ እትስከሞ ሳንጣ ቁባበሻ ቦርሳ
 2202. ኣብ ጊዜ ናይ ጎቦ ዙረት ዝውደ ሰረ
 2203. ናይ ምሳሕ ወይ ናይ ጥዓሞት ጊዜ ዕረፍቲ
 2204. ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ ጋዜጣ ዝሰፈረ ዜና
 2205. ናይ ጎቦ ጉዕዞ ብእግርኻ ናብ ጎቦ ምዝዋር
 2206. ልሙዕ ዓይነት ገረብ ቖጽሊ ዝበዝሖም ዓይነት ኣእዋም
 2207. ዳስ መስቀሊ ጨራሩ ጎጆ ጨራሩ እንዳ ደርሁት
 2208. ተሓንጋጢ ሳንጣ ናይ ሕቖ ቦርሳ ናይ እንግድዓ ቦርሳ
 2209. ተንቐሳቓሲት ተለፎን ናይ ማኪና ተለፎን ናይ ኢድ ተለፎን
 2210. ናይ ስኣሊት ማኪና መበረኺ ብዓል ሰለስተ እግሪ መቖሚ
 2211. ትሕቲ ዘሮ ዝኾነ ዓቐን ዛሕሊ ትሕቲ ናይ ምብራድ ደረጃ
 2212. ዙረት ክትከይድ እንከለኻ ዝልበስ ስረ ንኣ ጎቦ ክትድያብ ንሃድን ክትከይድ
 2213. ኣብ ወረቐት ዘይተሓትመ ስእሊ ናይ ሸሪጥ ስኢሊ ናይ ስእሊ ፊልም
 2214. ናይ ዓራት ናይ እግሪ ሸነኹ ብሸነኽ እግሪ ዝግበር ናይ ዓራት ስፖርተሎ
 2215. ከም መደብ ዝተጸፍጸፈ ኬክ ኣብ መንጎ ምቑር ላህመትን ማርሜላታን እናእተኻ ከም መደብ ዝስራሕ ኬክ
 2216. መግቢ መቐራረቢ ጣውላ ምስ መንደቕ ናይ ክሽነ ዝገጠመ መሕጸብ ኣቑሑት ዘጠቓልል ነዊ ጣውላ
 2217. ፍርቂ ለይቲ
 2218. Basshunter (en)